Global Commerce Initiative: Φορέας για την ομαλοποίηση του διεθνούς εμπορίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

"αυξάνοντας τα οφέλη για τον καταναλωτή με τρόπους Καλλίτερους, Ταχύτερους και Οικονομικότερους"

Σε συνάντηση εμπορικών σωματείων που εκπροσωπούν πάνω από 800000 μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις , με 30 από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου αποφασίστηκε από κοινού η δημιουργία ενός φορέα στόχος του οποίου θα είναι η απλοποίηση των λειτουργιών του διεθνούς εμπορίου στον χώρο της βιομηχανίας καταναλωτικών αγαθών. Αποσκοπώντας στη βελτίωση της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις ανάγκες των καταναλωτών ανά τον κόσμο, ο φορέας αυτός προσδιόρισε 5 αρχικές δραστηριότητες για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ βιομηχανίας και λιανικού εμπορίου.

Οι εργασίες του Global Commerce Initiative θα επικεντρωθούν άμεσα στην εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων και διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη ροή των καταναλωτικών αγαθών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων ( EDI), την Κωδικοποίηση και Αυτόματη Αναγνώριση των Προϊόντων, Τυποποιημένη Σήμανση, Καταγραφή των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο και εκμετάλλευση της δυνατότητας του Internet μέσω διεπιχειρηματικών δικτύων.

Το Global Commerce Initiative είναι αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών της βιομηχανίας στην Βόρειο και Νότιο Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία που από την αρχή της δεκατετίας του 90 κινητοποιούνται στην δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων (μεγάλων και μικρών) στην εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών προϊόντων ( όπως ECR, VICS, EAN Int’l και UCC, CIES - Food Business Forum, FMI, AIM και GMA).

Σε διεθνές επίπεδο ο νέος φορέας θα λειτουργεί υπό την αιγίδα των αναδόχων οργανισμών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, ισομερώς κατανεμημένων μεταξύ της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου και με την ταυτόχρονη υποστήριξη των αναδόχων φορέων και ομάδας ειδικών συμβούλων. Το GCI αναζητά τρόπους για την εξομάλυνση των διαφορών όσον αφορά τη χρήση των διεθνών προτύπων από την εφοδιαστική αλυσίδας.

Ο κ. Luc Vandevelde, πρόεδρος του GCI από την πλευρά του λιανεμπορίου και αντιπρόεδρος της Carrefour/Promodes, τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στο Παρίσι, ότι οι πρακτικές της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ βιομηχανίας και λιανικού εμπορίου συχνά δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα της διεθνούς ζήτησης και προσφοράς· πέραν λοιπόν των τεχνολογικών εξελίξεων, θα πρέπει να αναπτύξουμε επιχειρηματικές διαδικασίες, συστήματα και πρότυπα που θα μας επιτρέψουν την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε διηπειρωτικό επίπεδο με σκοπό την καλλίτερη εξυπηρέτηση προς τον καταναλωτή.

Ο κ. Christian Koffmann, πρόεδρος του GCI από την πλευρά της βιομηχανίας και πρόεδρος της Johnson & Johnson για όλο τον κόσμο στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας, σχολίασε την πρόοδο που έχει γίνει από τους τοπικούς οργανισμούς για την βελτίωση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά ταυτόχρονα τόνισε την ανάγκη για άμεση ενσωμάτωσή τους στην διεθνή προσπάθεια.”Είναι σημαντικό να κινηθούμε με ταχείς ρυθμούς. Χωρίς την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από ήπειρο σε ήπειρο κινδυνεύουμε να μείνουμε έξω από τις συνεχώς αυξανόμενες ιδιαιτερότητες στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτό είναι ένα κλειδί στην ανάπτυξη των διεθνούς εμπορίου και τώρα για πρώτη φορά έχουμε τις πηγές να μειώσουμε τα εμπόδια και να παράγουμε και διακινούμε αγαθά όταν και όπου οι καταναλωτές επιθυμούν”.

Στις αρχές της νέας χιλιετίας το GCI θα κοινοποιήσει τις προτάσεις των ομάδων εργασίας. Ταυτόχρονα το Δ.Σ. και οι ομάδες εργασίας θα προωθήσουν την εφαρμογή των προτάσεων αυτών σε διεθνές επίπεδο. Η GCI δεσμεύεται να τηρεί διαφάνεια σε όλες τις προτάσεις και θα δημοσιεύσει μία αρχική αναφορά στην επόμενη γενική συνέλευση στο Τορίνο στις 24 Μαρτίου του 2000.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 8 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8