Τι είναι τα Barcodes

Οι Γραμμωτοί Κώδικες - barcodes είναι ένα σύγχρονο εργαλείο για την ακριβή και γρήγορη εισαγωγή δεδομένων σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Αντικαθιστούν την παραδοσιακή πληκτρολόγηση η οποία συνήθως οδηγεί σε λάθη και καθυστερήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η πιθανότητα λάθους πληκτρολόγησης είναι 1 πρός 300 ενώ η πιθανότητα λάθους ανάγνωσης ενός σωστά εκτυπωμένου barcode είναι περίπου 1 ανά 3.000.000 αναγνώσεις.

Τα barcodes αποτελoύν κλάδο του γενικότερου τομέα τεχνολογιών Αυτόματης Συλλογής Δεδομένων (Automatic Data Capture Technologies). Είναι τυποποιημένα σύμβολα, ένα είδος αλφαβήτου, που απεικονίζουν με συνδυασμούς από γραμμές διαφορετικού πλάτους και "είδους" ("σκοτεινές" και "φωτεινές"), μια συγκεκριμένη πληροφορία (π.χ. τον κωδικό ενός προϊόντος)· "διαβάζονται" δε από μηχανήματα ηλεκτρονικής οπτικής ανάγνωσης (scanners).

Περνώντας ο scanner πάνω από μία μπάρα, καταλαβαίνει το είδος της (φωτεινή ή σκοτεινή) καθώς και το πλάτος της. M' αυτόν τον τρόπο αποκωδικοποιείται το σύμβολο και μεταφέρεται στον Η/Υ η «πληροφορία» η οποία περιέχεται μέσα στο barcode. Ο Η/Υ με τη σειρά του χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, ανατρέχει στη βάση δεδομένων του όπου και βρίσκονται όλες οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο κωδικό. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή και απροβλημάτιστη διακίνηση και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών.

Συμβολογίες

Η ιστορία των barcodes ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του '40 όταν οι Joe Woodland και Berny Silver ερευνούσαν τρόπους που θα επέτρεπαν την αυτόματη ανάγνωση της τιμής πώλησης ενός προϊόντος σε ένα ταμείο καταστήματος. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς το 1949 όταν δημιούργησαν την πρώτη μορφή γραμμωτού κώδικα - barcode που έγινε γνωστός με το όνομα "Bull's eye Code" επειδή έμοιαζε οπτικά με έναν "στόχο τοξοβολίας"!

Έκτοτε η εξέλιξη υπήρξε αλματώδης και δημιουργήθηκαν πολλά διαφορετικά είδη ή γραμμικές συμβολογίες όπως π.χ. UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ITF-14, EAN-128, CODE39, CODABAR, CODE128, CODE93, CODE49, CODE16K κ.λπ. Νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν τη δημιουργία συμβολογιών 2 διαστάσεων όπως οι Data Matrix, QR Code κ.λπ.