Βοήθεια στην εξεύρεση λύσεων

Τις περισσότερες φορές η θεωρητική αντιμετώπιση των προβλημάτων διαφέρει από την πρακτική. Αν λοιπόν χρειάζεστε βοήθεια στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων logistics ή τη σχεδίαση εφαρμογών που θα επιτρέψουν στην επιχείρησή σας να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, τότε εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία consulting της 520 Barcode Ελλάς.

Τα στελέχη μας, γνωρίζοντας σε βάθος όλες τις προδιαγραφές του συστήματος κωδικοποίησης και σε συνεργασία με ανεξάρτητους επιστημονικούς συνεργάτες, βρίσκονται στη διάθεσή σας για να επισκεφθούν το χώρο σας, να συζητήσουν μαζί το πρόβλημά σας και να σας καθοδηγήσουν στη λύση του ή ακόμα και να μελετήσουν, υλοποιήσουν και σας παραδώσουν “με το κλειδί στο χέρι” την εφαρμογή που εσείς θέλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα.