Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών σελίδων άλλων ελληνικών και διεθνών οργανισμών, φορέων, εταιρειών, κέντρων, ινστιτούτων σχετικών με logistics-barcodes-EDI, περιοδικών που ασχολούνται με θέματα του τομέα, καθώς και κάποιες άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες.

  • Εθνικά links

    Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι σε Ελληνικές ιστοσελίδες σχετικές με την εφοδιαστική αλυσίδα

  • Διεθνή links

    Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι σε διεθνείς ιστοσελίδες σχετικές με την εφοδιαστική αλυσίδα

  • Ελληνικά Περιοδικά

    Σύνδεσμοι σε έντυπα και περιοδικά