Υπηρεσίες

Η 520 Barcode Ελλάς, διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών, υψηλή τεχνογνωσία και υποδομή, παρέχει καινοτόμα προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες. Εστιάζει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προτύπων και λύσεων εξυπηρετώντας άμεσα και αποτελεσματικά τις ελληνικές επιχειρήσεις στην καθημερινή τους λειτουργία.

Για τις επιχειρήσεις-συνδρομητές της 520 Barcode Ελλάς, όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, η χρέωσή τους δηλαδή συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή που καταβάλλουν.