2017-06

 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
  (Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017)
  Πλατεία Αγ. Δημητρίου 5 & Δ. Κυριακού 2, 14562 - Κηφισιά
  Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
  e-mail:info@520barcodehellas.com