2022-10-14

 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
  (Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 - Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022)
  Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή - Κασσαβέτη 18 - Κηφισιά
  Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
  e-mail:info@520barcodehellas.com