2019-05

 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Κρήτη

  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
  (Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 - Παρασκευή 31 Μαΐου 2019)
  Lato Boutique Hotel - Επιμενίδου 15 - Ηράκλειο Κρήτης
  Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
  e-mail:info@520barcodehellas.com