2018-05

 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
  (Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 10 Μαΐου 2018)
  Theoxenia Palace, Αίθουσα Αφροδίτη - Φιλαδελφέως 2, Κηφισιά
  Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
  e-mail:info@520barcodehellas.com