2019-10-04

 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
  (Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 - Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019)
  Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή - Κασσαβέτη 18 - Κηφισιά
  Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
  e-mail:info@520barcodehellas.com