2018-02

 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
  (Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 - Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018)
  Mediterranean Palace Hotel Σαλαμίνος 3, 54626 - Θεσσαλονίκη
  Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
  e-mail:info@520barcodehellas.com