2023-05-17

 • Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

  Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
  (Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 - Τετάρτη 17 Μαΐου 2023)
  Διαδικτυακά
  Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
  e-mail:info@520barcodehellas.com