Η COSMOTE οργανώνει το δίκτυο πωλήσεων, την παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων της COSMOΚΑΡΤΑ υιοθετώντας τα barcodes βάσει του Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode. Δύο είναι οι κύριοι λόγοι που συνετέλεσαν στο να παρθεί μία τέτοια απόφαση:

  1. Η γρήγορη και πλέον ασφαλής διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών κατά τη διάρκεια της πληρωμής των προϊόντων στο ταμείο του καταστήματος.
  2. Η ταχύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση των προϊόντων COSMOΚΑΡΤΑ στους αποθηκευτικούς χώρους τόσο της COSMOTE όσο και των συνεργατών της.

Με δεδομένο το γεγονός ότι κάθε πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ ανά τύπο συσκευής διαφοροποιείται λόγω του μοναδικού αριθμού της περιεχόμενης κάρτας SIM, επιλέχθηκε η λύση της διπλής επισήμανσης.

Συγκεκριμένα:

Κωδικοποίηση GTIN-13:

Σύμφωνα με τα πρότυπα του Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode το κάθε πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ ανά τύπο συσκευής φέρει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό GTIN-13.

Ο αριθμός αυτός είναι ίδιος για όλα τα πακέτα που περιέχουν την ίδια συσκευή (καθώς και τα συνοδευτικά εξαρτήματά της) ανεξάρτητα από την περιεχόμενη κάρτα SIM.

Κωδικοποίηση EAN-128:

Η χρήση της συμβολογίας EAN-128 και συγκεκριμένα του Σειριακού Κωδικού Μονάδας Μεταφοράς (SSCC) σε κάθε τελικό πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ επελέγη προκειμένου:

  1. να παρέχονται πληροφορίες (ιστορικό) για το κάθε πακέτο από την στιγμή που το κάθε ένα από τα επιμέρους υλικά εισάγεται από την κυρίως αποθήκη στο χώρο παραγωγής της COSMOΚΑΡΤΑ, μέχρι τη στιγμή της σύνθεσης των υλικών και τη δημιουργία του τελικού πακέτου COSMOΚΑΡΤΑ.
  2. να διατηρηθεί η μοναδικότητα του κωδικού (ανεξάρτητα από τον τύπο συσκευής).

Μέσω της χρήσης του EAN-128, με ένα μόνο σκανάρισμα συγκεντρώνονται σε ένα αρχείο πληροφορίες όπως, αποθέματα επιμέρους υλικών και τελικού προϊόντος στις αποθήκες, πού βρίσκεται το κάθε πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ (σε ποιόν Αντιπρόσωπο), ποια επιμέρους υλικά υπάρχουν σε κάθε ένα πακέτο κλπ.

Αναλυτικότερα, ο SSCC του κάθε πακέτου COSMOΚΑΡΤΑ , αντιστοιχεί σε πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο της τηλεφωνικής συσκευής που περιέχεται στο εν λόγω πακέτο, το είδος και την ημερομηνία συσκευασίας, το serial number της τηλεφωνικής συσκευής, καθώς και τις αντίστοιχες πληροφορίες της περιεχόμενης στο πακέτο κάρτας SIM.

Έτσι ο SSCC καθίσταται το σημείο αναφοράς, σε όλα τα στάδια συσκευασίας, συσχετίζοντας το serial number της συσκευής με τον αριθμό κλήσης για την εκάστοτε μονάδα συσκευασίας και πώλησης και διευκολύνοντας τη διακίνηση, τον ποιοτικό έλεγχο, τη διανομή και την τιμολόγηση, καλύπτοντας πλήρως τις πληροφοριακές ανάγκες του πελάτη (COSMOTE), του αντιπροσώπου και του καταναλωτή.

Με αυτόν τον τρόπο και δεδομένου ότι ο γραμμωτός κώδικας (barcode) της κάθε μονάδας συσκευασίας σκανάρεται στο οποιοδήποτε κρίσιμο σημείο εντός της αποθήκης και του συσκευαστηρίου, δημιουργείται και διατηρείται αρχείο με το ιστορικό του κάθε πακέτου COSMOΚΑΡΤΑ.

Με τη χρήση της κωδικοποίησης EAN-128 αυξάνεται σημαντικά η παραγωγικότητα στο κάθε στάδιο συσκευασίας και παρέχεται σημαντική διευκόλυνση στη διαφάνεια του κάθε work-step και στη συνολική αλυσίδα.