Ο EAN Int’l και UCC με σημαντικό ρόλο στο GCI


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Το GCI είναι ένας φορέας που δημιουργήθηκε το 1999 με πρωτοβουλία εκπροσώπων μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων απ’ όλο τον κόσμο με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της χρήσης διεθνών προτύπων. Το GCI λειτουργεί μέσω ενός Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο προεδρεύουν από κοινού οι Luc Vandevelde, Πρόεδρος της Marks & Spencer plc. και Christian Koffmann, Πρόεδρος σε Παγκόσμιο Επίπεδο της Ομάδας Ειδών Προσωπικής Υγιεινής της Johnson & Johnson. Οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC, παράλληλα με έξι άλλους οργανισμούς-χορηγούς (AIM, CIES, ECR, FMI, GMA και VICS) υποστηρίζουν ενεργά την σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε επίσημα πως το Σύστημα EAN•UCC επελέγη από το GCI προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την απλοποίηση προτύπων που απευθύνονται στους εμπόρους λιανικής και τους κατασκευαστές καταναλωτικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο. >br>Προκειμένου να υποστηρίξουν το Πρωτόκολλο του GCI για το Internet, ο UCC και ο EAN Int’l ξεκίνησαν μια φιλόδοξη προσπάθεια για την παροχή μιας σειράς προτύπων ηλεκτρονικού εμπορίου για τις εξής διαδικασίες: Συγχρονισμός Καταλόγων Προϊόντων, Παραγγελία και Ειδοποίηση Αποστολής. Αυτό το project περιελάμβανε τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων, παγκόσμιων λεξικών δεδομένων και χρήση της γλώσσας XML (eXtensible Markup Language). Η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν και παραδόθηκαν αυτά τα πρότυπα χαρακτηρίζει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας μεταξύ του UCC, του EAN Int’l και της διεθνούς κοινότητας των χρηστών.

Με την επιλογή του Συστήματος EAN•UCC το GCI θα αποκομίσει οφέλη από την ηγετική θέση που αποδεδειγμένα κατέχουν οι οργανισμοί EAN Int’l και UCC στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον και από την ικανότητά τους να παρέχουν πρότυπα και αποτελεσματικές λύσεις για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Ralph Drayer, Αντιπρόεδρος του ECR για την Procter & Gamble και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τoυ GCI αναφέρει: «Επί 25 χρόνια και πλέον, οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC κατέχουν ηγετική θέση στο εμπόριο, παρέχοντας μια πραγματικά διεθνή γλώσσα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι 850.000 εταιρείες-μέλη που χρησιμοποιούν το σύστημα EAN•UCC αποτελούν την ‘κρίσιμη μάζα’ για το GCI, ώστε να καθιερώσει άμεσα ένα ισχυρό, παγκόσμιο θεμέλιο. Οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC παρέχουν μια προσέγγιση η οποία καθοδηγείται από τις ανάγκες των χρηστών και η οποία δίνει έμφαση στη συναίνεση, τη συνεργασία και την ουδετερότητα όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις τεχνολογίες. Εμείς σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε αυτό το επιτυχημένο μοντέλο ώστε να βοηθήσουμε τις εταιρείες να κινηθούν καλύτερα μέσα στην περίπλοκη εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών αγαθών.»

Ο Reinhold van Lennep, Managing Director του EAN Int’l τονίζει: «Ο κόσμος μπαίνει σε μια νέα εποχή όσον αφορά το εμπόριο. Η διαδικασία της παγκόσμιας τυποποίησης απαιτεί πραγματικά τεράστια προσπάθεια. Η νέα στρατηγική συμμαχία που δημιούργησαν ο EAN Int’l και ο UCC με το GCI αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την παροχή καινοτόμων και αποδοτικών λύσεων προς την βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών. Όλοι μας έχουμε έναν κοινό στόχο: τον εκσυγχρονισμό του εμπορίου, τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών και τη βελτίωση της ροής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των κρίσιμων γι αυτές δεδομένων.»

Ο Thomas S. Rittenhouse, Πρόεδρος και Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος του UCC δηλώνει: «Στη σημερινή παγκόσμια αγορά, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξήσει την ανάγκη για μεγαλύτερες ταχύτητες, οι εταιρικές συνεργασίες είναι κρίσιμης σημασίας. Η συνεργασία μεταξύ του UCC και του EAN Int’l εστίαζε ανέκαθεν τις προσπάθειές της στα πλεονεκτήματα των διεθνών, ανοικτών προτύπων. Η υιοθέτηση του Συστήματος EAN•UCC από τo GCI θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε ακόμη καλύτερα στις ανάγκες της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι οργανισμοί μας θα συνεργαστούν με αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλύσουν κοινά προβλήματα και να δώσουν τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες και κατ’επέκταση στους καταναλωτές.»

Το Σύστημα EAN•UCC αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, πάνω από 850.000 εταιρείες-μέλη σε 97 και πλέον χώρες χρησιμοποιούν τα πρότυπα EAN/UCC στις καθημερινές επιχειρηματικές επικοινωνίες τους, γεγονός που μεταφράζεται σε 5 εκατομμύρια και πλέον διεκπεραιώσεις την ημέρα μέσω διαδικασιών scanning. Οι λύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα που παρέχονται από το Σύστημα EAN•UCC περιλαμβάνουν παγκοσμίως μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης, φορείς δεδομένων (σύμβολα barcode) και πρότυπα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις επικοινωνίες. Τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν τόσο τις καθιερωμένες βιομηχανίες όσο και τις ανερχόμενες αγορές.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 4 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8