Εγκυρότητα των κωδικών σας από 520


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :Αγαπητοί Συνδρομητές,

Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει απόπειρα εξαπάτησης των πελατών μας που γίνεται με ταχυδρομικές επιστολές, email ή τηλεφωνική επικοινωνία, από νεοσυσταθέν σωματείο που ισχυρίζεται ότι είναι «διαχειριστής» των κωδικών barcodes από 520 και κατά συνέπεια και των κωδικών barcodes των οποίων έχετε άδεια χρήσης μέσω της συμβατικής σας σχέσης με την εταιρία μας GS1 ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Στην επικοινωνία αυτή:
 1. εμφανίζονται να είναι «εξουσιοδότημένοι» από άλλο σωματείο (Βελγίου) «διαχειριστές» σε κάτι που δε διαθέτουν!!!,
 2. διατυπώνουν μια ακαθόριστη απειλή σχετικά με την «ισχύ» ή «εγκυρότητα» ή «διατήρηση» ή τη «διεθνή αναγνωρισιμότητα των κωδικών που ήδη χρησιμοποιείτε»,
 3. προσπαθούν να σας παραπλανήσουν ώστε να έχετε εσείς την ευθύνη σε μια πράξη ιδιότυπης «μεταβίβασης» σε αυτούς κωδικών (για τους οποίους έχετε άδεια χρήσης και όχι ιδιοκτησίας) ζητώντας σας ελάχιστο εικονικό αντίτιμο, αφήνοντάς σας στην πράξη εκτεθειμένους,
 4. προσπαθούν να σας παραπλανήσουν με ένα έντυπο (φόρμα) που έχει τα εξής συγχεόμενα και αντιτιθέμενα μεταξύ τους στοιχεία:
  • έχει τον τίτλο αίτησης εγγραφής σε σωματείο
  • περιέχει κείμενο αποδοχής όρων χρήσης κωδικών που δεν σας έχουν δώσει(!)
  • περιέχει φόρμα δήθεν «δήλωσης» των «κωδικών που χρησιμοποιείτε»
  • και στο τέλος μια φόρμα υποβολής των στοιχείων σας και απαίτηση ενυπόγραφης «ανάληψης ευθύνης» για την ακρίβεια όλων των παραπάνω μαζί
 5. ζητούν υποβολή ιδρυτικών εγγράφων της εταιρίας σας.
Σε σχέση με όλα τα παραπάνω επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής:
 • η GS1 Ελλάς δεν ζητά και δεν μπορεί να ζητήσει «συμπληρώματικές πληρωμές» για δήθεν επεκτάσεις. Η άδεια χρήσης που έχετε είχε και έχει αποκλειστικά 12μηνη διάρκεια και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με κανένα τρόπο καθώς έτσι έχει κατατεθεί στην εφορία,
 • η GS1 Ελλάς δεν ζητά και ούτε θα ζητήσει ποτέ από τους πελάτες της την κοινοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο (τηλέφωνο, fax, email, ταχυδρομείο) των κωδικών τους ή των σχετικών παραστατικών που τους έχει εκδώσει,
 • η GS1 Ελλάς δεν θα σας ζητήσει ποτέ να υπογράψετε «φόρμα εγγραφής» δηλώνοντας «ιδιοκτησία» κωδικών,
 • η GS1 Ελλάς δεν ζητά ποτέ την αποστολή καταστατικών της εταιρείας σας.

Αντιμετωπίζοντας την απόπειρας εξαπάτησης που γίνεται μέσω εκφοβισμού σας, δηλώνουμε εγγράφως ότι κανένας κωδικός από 520 δεν κινδύνευσε, δεν κινδυνεύει και ούτε πρόκειται να κινδυνεύσει ποτέ από κανενός είδους «διεθνούς αναγνωρισιμότητας» ή «εγκυρότητας» ή «ισχύος».

Ο μόνος τρόπος εξασφάλισης της χρήσης των κωδικών από 520 είναι η εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων με τον εκδότη τους, την GS1 Ελλάς ΑΕ"

Με την εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων σχετικά με τη χρήση των κωδικών σας είστε απόλυτα κατοχυρωμένοι και το δηλώνουμε αναλαμβάνοντας όλη την ευθύνη, ότι οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε είναι και «αναγνωρίσιμοι» και «έγκυροι» παντού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως επίσης και ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ πράγμα που είναι η ουσία της υπαρξής τους.

Η εταιρία μας GS1 ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην ΕΛΚΕΣΗΠ Α.Ε.) ήταν ανέκαθεν και παραμένει εδώ και 25 χρόνια η μοναδική νόμιμη πηγή διάθεσης κωδικών για barcodes από 520 και ο αποκλειστικός τους διαχειριστής, καθώς οι κωδικοί αυτοί, ο τρόπος απόδοσης, διαφύλαξης και εξασφάλισής τους είναι δημιούργημα και περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας μας.

Η GS1 Ελλάς ΑΕ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει, με κάθε νόμιμο μέσο, τόσο τα συμφέροντα των χιλιάδων πελατών της, όσο και τα πνευματικά της δικαιώματα και σας διαβεβαιώνει ότι προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Τέλος παρακαλούμε, αν γίνετε αποδέκτες τέτοιας επικοινωνίας και απόπειρας εξαπάτησης, να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8082062.

Με εκτίμηση,

Ευανθία Δήμου
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
GS1 Ελλάς AE


2011
2011 → Δελτίo Τύπου 3 από 3  1 2 3