Στον GENCOD η οργάνωση της Εθνικής Υπηρεσίας EDI Καταγραφής Βοοειδών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας ανέθεσε στον GENCOD – EAN Γαλλίας την διαχείριση μιας εθνικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) με σκοπό τη λήψη, ταξινόμηση και μεταβίβαση πληροφοριών που σχετίζονται με την καταγραφή και τη μετακίνηση των ζώων, από τις φάρμες, στη Γαλλική εθνική βάση δεδομένων βοοειδών. Την ανάπτυξη και λειτουργία της υπηρεσίας EDI θα αναλάβει ένας παροχέας υπηρεσιών, ενώ ο GENCOD – EAN Γαλλίας θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του έργου, την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη στους εκτροφείς βοοειδών.

Η ανάθεση του έργου στον EAN Γαλλίας αποτελεί αναγνώριση της συμβολής των προτύπων EAN•UCC στην αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα μετάδοση δεδομένων σχετικά με τα ζώα, που αποτελεί άλλωστε και τη βάση για την ιχνηλασιμότητα των κρεάτων. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί εθνικές βάσεις δεδομένων βοοειδών, σε μια προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο βοδινό κρέας. Μαζί με τα ‘διαβατήρια των ζώων’, τις ετικέτες που τοποθετούνται στα αυτιά τους, τα μητρώα στις φάρμες και τη σήμανση του βοδινού κρέατος, αποτελούν τμήμα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που στοχεύει στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση των προϊόντων βοδινού κρέατος.

Από το 1997, ο EAN Int’l και οι Οργανισμοί-Μέλη του συνεργάζονται με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας κρέατος σε 30 και πλέον χώρες, προκειμένου να αναπτύξουν πρότυπα για την αναγνώριση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών.

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE) συνιστά την εφαρμογή του Συστήματος EAN•UCC στα Πρότυπά της για τα Σφαγιασθέντα Ζώα και τα Τεμάχια Κρέατος. Μια δεύτερη ενημερωμένη έκδοση των οδηγιών του EAN Int’l για την «Ιχνηλασιμότητα του Βοδινού Κρέατος σύμφωνα με την οδηγία 820/97 της EE» πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 5 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8