Η ομάδα του προγράμματος εναρμόνισης των ετικετών logistics της GS1 in Europe, με τη συμμετοχή της 520 Barcode Hellas, έχει αναπτύξει ένα δικτυακό εργαλείο δημιουργίας Πρότυπων Ετικετών Μονάδων Logistics. Σκοπός του είναι να δώσει στον χρήστη μια εικόνα του πώς θα πρέπει να μοιάζει η ετικέτα logistics ανάλογα με τις πληροφορίες που έχει επιλέξει να περιλάβει. Το εργαλείο είναι πολύγλωσσο και πολύ φιλικό προς τον χρήστη.

Επισκεφθείτε το!!