Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μία σειρά από οδηγίες, προδιαγραφές κωδικοποίησης, όπως και χρήσιμες συμβουλές είναι στη διάθεσή σας ώστε να σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε την κωδικοποίηση με barcode αποτελεσματικότερα, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις καθημερινές σας διαδικασίες. Απευθύνονται στον:

  • παραγωγό
  • λιανέμπορο
  • τυπογράφο / γραφίστα
  • εκδότη βιβλίων / ημερήσιου & περιοδικού τύπου