Τα πλεονεκτήματα της κωδικοποίησης EAN-128 αξιοποιούνται πλήρως με την υιοθέτηση της Πρότυπης Ετικέτας Logistics, η οποία χρησιμοποιείται για τη σήμανση των Μονάδων Logistics παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα αφ' ενός μεν να αναγράφουν πληροφορίες σε μια μορφή που πληρεί τις απαιτήσεις τους, αφ' ετέρου δε οι πληροφορίες αυτές να παρουσιάζονται σε μορφή αναγνώσιμη τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα μηχανήματα οπτικής ανάγνωσης.

Από όλες τις πληροφορίες που μπορεί να περιέχονται στην ετικέτα, η μόνη που είναι υποχρεωτική ως ελάχιστη μορφή πληροφόρησης είναι ο κωδικός SSCC.

Μορφή της Πρότυπης Ετικέτας Logistics...

Η Πρότυπη Ετικέτα Logistics είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιεί πλήρως τα πλεονεκτήματα της κωδικοποίησης EAN-128 και να επιτρέπει τη λήψη δεδομένων σε επίπεδο μεμονωμένων Μονάδων Logistics. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε τυποποιημένη μορφή που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση και ερμηνεία τους. Συνήθως αναγράφονται κωδικοί αριθμοί αλλά και άλλες χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Το κανονικό μέγεθος της Ετικέτας είναι A6 (ISO standard, 105mm x 148mm), αλλά εάν οι πληροφορίες που περιέχονται είναι πολλές, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ετικέτα με ύψος μεγαλύτερο των 148mm.

Η ετικέτα χωρίζεται σε τρία τμήματα :

 • Το 1ο τμήμα (κορυφή) περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας, το λογότυπο ή οποιαδήποτε άλλη μη τυποποιημένη πληροφορία.
 • Το 2ο τμήμα (μέση) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Logistics και το περιεχόμενό της, σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.
 • Το 3ο τμήμα (βάση) περιλαμβάνει τους γραμμωτούς κώδικες που αντιστοιχούν στις πληροφορίες του 2ου τμήματος.

Στο διπλανό σχήμα παρουσιάζεται μια μορφή πρότυπης ετικέτας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες μορφές/δομές που πρακτικά καλύπτουν όλες τις ανάγκες πληροφόρησης, όπως π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά της Μονάδας (βάρος, αριθμός παραγγελίας, δ/νση παραλήπτη κλπ.)

Θέση ετικέτας...

Αν και η ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε Μονάδα Logistics, εν τούτοις εμφανίζεται κυρίως σε παλέτες. Στην ιδανική περίπτωση η ετικέτα θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε πλευρά της παλέτας. Όπου όμως αυτό δεν είναι εφικτό ή πρακτικό, δύο ετικέτες θα πρέπει να κολλούνται σε δύο συνεχόμενες πλευρές. Σε κάθε πλευρά όμως θα πρέπει να βρίσκεται ΜΟΝΟ μία ετικέτα.

Πλεονεκτήματα της Πρότυπης Ετικέτας Logistics...

Η χρήση της Πρότυπης Ετικέτας Logistics προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Ομοιογένεια.

  Η ίδια ετικέτα χρησιμοποιείται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο από τους προμηθευτές, όσο και απ' τους διανομείς και τους πελάτες. Η τυποποίηση των πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την ασφάλεια στην ανταλλαγή των πληροφοριών.

 • Βελτιωμένες διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής.

  Μέσω της κωδικοποίησης ΕΑΝ-128 και της Πρότυπης Ετικέτας Logistics επιτυγχάνουμε ανά πάσα στιγμή υψηλό επίπεδο πληροφόρησης και κατ'επέκταση βελτιστοποίηση των διαδικασιών αποθήκευσης και διανομής.

 • Μοναδική αναγνώριση για ομογενείς ή/και mixed παλέτες.

  Ο SSCC όπως προαναφέρθηκε αποτελεί το μοναδικό - παγκοσμίως - "licence plate" της κάθε Μονάδας Logistics. Μέσω αυτού η πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τη Μονάδα είναι άμεση.

Περισσότερες πληροφορίες...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση των Μονάδων Logistics και την Πρότυπη Ετικέτα Logistics, παρακαλούμε ζητήστε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας υλικό.