Ανακοίνωση της 520 Barcode Ελλάς


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καθώς το τελευταίο διάστημα έχετε γίνει - για άλλη μια φορά - αποδέκτες κακόβουλων και παραπλανητικών επιστολών από ανταγωνιστή μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την επίσημη θέση της εταιρείας μας για την προστασία σας.

Επισυνάπτονται δύο έγγραφα:

  1. Επιστολή της νομικής υπηρεσίας μας, και
  2. Δήλωση της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου της εταιρείας μας, κυρίας Ευανθίας Δήμου.

Τέλος θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε ότι, παρά τους όποιους ισχυρισμούς που κατά καιρούς προβάλει ο ανταγωνισμός και τη σύγχυση που εύλογα προκύπτει από αντίστοιχη επικοινωνία του, οι κωδικοί σας, και κατ' επέκταση, η διακίνηση των κωδικοποιημένων προϊόντων δεν διατρέχουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο, αντιθέτως αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο για την απρόσκοπτη διακίνησή τους τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Συνδρομητών 520 Barcode Ελλάς


2017
2017 → Δελτίo Τύπου 5 από 5  1 2 3 4 5