Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των barcodes, EDI και Logistics, και παρέχεται σαν διευκόλυνση στην ανεύρεση προμηθευτών.

Παρακαλούμε Σημειώστε:

  • Ο κατάλογος είναι καθαρά πληροφοριακός και δεν πρέπει να εκληφθεί σαν μέσο διαφήμισης, υπόδειξης ή σύστασης των εταιρειών που περιέχονται σ' αυτόν.
  • Η σερά των εταιρείων είναι αλφαβητική.
  • Η ευθύνη ορθότητας των στοιχείων της κάθε εταιρείας βαρύνει αποκλειστικά την ίδια.
  • Στο τέλος της σελίδας ο κατάλογος διατίθεται σε μορφή pdf για download.