Τι είναι το i520

 
Τι χρειάζεται να γνωρίζεται
 

Το i520 είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κατάλογος, μια διαδικτυακή υπηρεσία της 520 Barcode Ελλάς, που παρέχει πληροφορίες για εταιρείες που χρησιμοποιούν τους κωδικούς 520 που εκδίδει και διαχειρίζεται. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν τους παγκοσμίως μοναδικούς αυτούς αριθμούς για να κωδικοποιούν προϊόντα, θέσεις και αποστελλόμενα φορτία.

Πληκτρολογώντας τον κωδικό ενός barcode στην υπηρεσία i520, ή διαβάζοντας των κωδικό με το κινητό σας μέσω της mobile εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της εταιρείας που το χρησιμοποιεί, και πληροφορίες για το ίδιο το προϊόν που τυχόν αυτή έχει καταχωρίσει στο μητρώο κωδικών προϊόντων my520.
 

Για να δείτε πως λειτουργεί το i520 επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.i520.gr

 

Σημαντικό

Κάθε εταιρεία με την εγγραφή της στην 520 Barcode Ελλάς λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος αποτελεί τη βάση για την δημιουργία των μοναδικών κωδικών προϊόντων και θέσεων που χρησιμοποιεί. Ο αριθμός αυτός ονομάζεται εταιρικό πρόθεμα. Μία εταιρεία μπορεί να έχει περισσότερα από ένα εταιρικά προθέματα.