Οι Κωδικοί Θέσεων - GLNs - χρησιμοποιούνται κυρίως στις EDI συναλλαγές για την αναγνώριση του αποστολέα ή του παραλήπτη ενός μηνύματος, γεγονός που σημαίνει ότι οι κωδικοί αυτοί διαφυλάσσονται σε βάσεις δεδομένων Η/Υ και επομένως δεν υφίσταται άμεση ανάγκη απεικόνισής τους υπό τη μορφή barcode. Εν τούτοις υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο κωδικός μιας Θέσης χρειάζεται να αναγραφεί με ένα barcode...

Πού αναγράφεται συνήθως ένας κωδικός GLN...

Η ανάγκη αναγραφής ενός κωδικού θέσης - GLN - υπάρχει συνήθως στις εξής περιπτώσεις:

 • επάνω στη Θέση αυτή καθ' εαυτή, εφ' όσον πρόκειται για Φυσική Θέση (π.χ. ένα συγκεκριμένο ράφι μιας Αποθήκης)
 • σε μια Μονάδα Logistics, με την ίδια λογική που αναγράφουμε τη διεύθυνση επάνω σ' έναν ταχυδρομικό φάκελλο. Η περίπτωση αυτή είναι και η συνηθέστερη.

Πώς απεικονίζεται ένας κωδικός GLN...

Οι κωδικοί αριθμοί θέσης απεικονίζονται με τη μορφή barcode χρησιμοποιώντας τη συμβολογία ΕΑΝ-128, με τους κατάλληλους δείκτες εφαρμογής:

 • Δ.Ε. (410) "Ship to - Deliver to"

  ο οποίος καθορίζει τον κωδικό θέσης του παραλήπτη μιας μονάδας logistics.

 • Δ.Ε. (411) "Bill to - Invoice to"

  ο οποίος καθορίζει τον κωδικό θέσης του τιμολογούμενου.

 • Δ.Ε. (412) "Purchased from"

  ο οποίος καθορίζει τον κωδικό θέσης του προμηθευτή των προϊόντων που περιέχονται στη συγκεκριμένη Μονάδα Logistics.

 • Δ.Ε. (413) "Ship for - Deliver for - Forward for"

  ο οποίος αποδίδεται από τον ενδιάμεσο παραλήπτη μιας Μονάδας Logistics προκειμένου να καθορίσει τον κωδικό θέσης του τελικού παραλήπτη.

 • Δ.Ε. (414) "Physical Location"

  ο οποίος καθορίζει τον κωδικό θέσης μιας συγκεκριμένης φυσικής τοποθεσίας.

 • Δ.Ε. (415) "Invoicing Party"

  ο οποίος καθορίζει τον κωδικό θέσης του τιμολογούντος και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις κωδικοποίησης εντύπων λογαριασμών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επιλογή Εφαρμογές/Ειδικές Εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες...

Μην ξεχνάτε ότι για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη σήμανση των κωδικών θέσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Τμήμα της 520 Barcode Ελλάς.