Στη σελίδα αυτή εξετάσουμε την κωδικοποίηση των Μονάδων Εμπορίας, αφού πρώτα ορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο "Μονάδα Εμπορίας".

Μονάδα Εμπορίας

scanner

ονομάζεται οποιαδήποτε Μονάδα που αποτελεί αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής είτε μεταξύ εταιριών (business to business) είτε μεταξύ εταιρίας και καταναλωτή (business to consumer).

Στην περίπτωση συναλλαγής business to consumer, μέσω καταστημάτων Λιανικής Πώλησης (Retail), η Μονάδα Εμπορίας ονομάζεται επίσης και Καταναλωτική Μονάδα.

Στην περίπτωση συναλλαγής business to business, ή business to consumer μέσω καταστημάτων Χονδρικής Πώλησης (π.χ. Cash 'n' Carry), η Μονάδα Εμπορίας ονομάζεται επίσης και Μονάδα Αποστολής(π.χ. χαρτοκιβώτιο)

Δομή ενός κωδικού Μονάδας Εμπορίας (GTIN)...

Οι κωδικοί των Μονάδων Εμπορίας ονομάζονται GTIN (Global Trade Item Numbers), είναι αριθμητικοί, έχουν σταθερό μήκος 13 ψηφίων και τελειώνουν με ένα ψηφίο ελέγχου.

Για ευκολία θα εξετάσουμε τη δομή ενός GTIN στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Καταναλωτική Μονάδα
  2. Μονάδα Αποστολής

Κωδικός GTIN Καταναλωτικής Μονάδας...

Διακίνηση του προϊόντος οπουδήποτε στον κόσμο

Ο κωδικός αυτός είναι ευρέως γνωστός ως GTIN-13 και η δομή του είναι η ακόλουθη :

ean13-table ean13

όπου...

(Πεδίο 1)
το πρόθεμα της χώρας βάσει του Πίνακα Προθεμάτων
(Πεδίο 2)
ο Κωδικός της Επιχείρησης που εκδίδεται επ' ονόματι της από την 520 Barcode Hellas και ο κωδικός του προϊόντος ο οποίος αποδίδεται από την επιχείρηση.
(Πεδίο 3)
Ψηφίο ελέγχου υπολογιζόμενο με βάση τον αντίστοιχο Αλγόριθμο του Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode.

Στην περίπτωση όπου η συγκεκριμένη Καταναλωτική Μονάδα έχει πολύ μικρές διαστάσεις, τότε κατ' εξαίρεση και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις χρησιμοποιείται ένας διαφορετικός κωδικός GTIN γνωστός και ως GTIN-8 με την ακόλουθη δομή:

ean8 table ean8

όπου...

(Πεδίο 1)
το πρόθεμα της χώρας βάσει του Πίνακα Προθεμάτων
(Πεδίο 2)
ο Κωδικός του Προϊόντος ο οποίος αποδίδεται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από την 520 Barcode Hellas.
(Πεδίο 3)
Ψηφίο ελέγχου υπολογιζόμενο με βάση τον αντίστοιχο Αλγόριθμο του Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode.

Διακίνηση του προϊόντος ΜΟΝΟ σε Η.Π.Α. & Καναδά

Ο κωδικός αυτός είναι ευρέως γνωστός ως GTIN-12 και η δομή του είναι η ακόλουθη :

upc-a table upc-a

όπου...

(Πεδίο 1)
ειδικό πρόθεμα του GS1 Η.Π.Α.
(Πεδίο 2)
ο Κωδικός της Επιχείρησης που εκδίδεται επ' ονόματι της από τον GS1 Η.Π.Α. και ο Κωδικός του Προϊόντος ο οποίος αποδίδεται από την επιχείρηση.
(Πεδίο 3)
Ψηφίο ελέγχου υπολογιζόμενο με βάση τον αντίστοιχο Αλγόριθμο του Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode.

Στην περίπτωση όπου η συγκεκριμένη Καταναλωτική Μονάδα έχει πολύ μικρές διαστάσεις, τότε κατ'εξαίρεση και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις χρησιμοποιείται ένας διαφορετικός κωδικός GTIN γνωστός και ως GTIN-12 (zero supressed).

Κωδικός GTIN Μονάδας Αποστολής...

Για τη σήμανση μιας Μονάδας Εμπορίας όταν αυτή διακινείται ως Μονάδα Αποστολής (χαρτοκιβώτιο), χρησιμοποιούμε τη συμβολογία ITF-14 ως την πλέον κατάλληλη για εκτυπώσεις σε υλικά όπως το κυματοειδές χαρτόνι. Η συμβολογία αυτή όμως ΑΠΑΙΤΕΙ την ύπαρξη ζυγού αριθμού ψηφίων και συγκεκριμένα για τις εφαρμογές του Συστήματος Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode την ύπαρξη 14 ψηφίων. Αυτό έχει ως συνέπεια να έχουμε τις εξής 2 επιλογές για την κωδικοποίηση των Μονάδων Αποστολής:

Κωδικός GTIN-13

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω με τη διαφορά ότι προστίθεται το ψηφίο 0 στην αρχή του κωδικού ώστε αυτός να μετατραπεί σε 14ψήφιο.

Κωδικός GTIN-14

Η διαφορά αυτής της δομής έναντι της προηγούμενης είναι ότι αντί να προσθέσουμε το 0 στην αρχή του κωδικού, προσθέτουμε μια 1ψήφια μεταβλητή που ονομάζεται Logistics Variable και η οποία παίρνει τιμές από το 1 έως και το 8 (η τιμή 9 χρησιμοποιείται όταν η Μονάδα Αποστολής είναι μεταβλητής μέτρησης π.χ. προϊόντα επι ζυγίω).


Σήμανση των Μονάδων Εμπορίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση των Μονάδων Εμπορίας θα βρείτε στην επιλογή Σήμανση/Μονάδες Εμπορίας .

Ειδικές δομές Κωδικών GTIN...

Για ειδικές περιπτώσεις κωδικοποίησης, όπως είναι η κωδικοποίηση προϊόντων Μεταβλητής Μέτρησης (π.χ. πωλούμενα επι ζυγίω), Εκπτωτικών Κουπονιών, Βιβλίων, Περιοδικών κλπ, ισχύουν ειδικές δομές κωδικοποίησης.

brochures

Περισσότερες πληροφορίες...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση των Μονάδων Εμπορίας με το Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode, παρακαλούμε ζητήστε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας υλικό.