Στρατηγική συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με την GS1 Ελλάς


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

Συνεχίζοντας την μέχρι τώρα εποικοδομητική τους συνεργασία, η ΑΒ Βασιλόπουλος και η GS1 Ελλάς επιχειρούν ένα ακόμη βήμα στρατηγικής σημασίας. Πρόκειται για τη διασύνδεση του ελληνικού Data Pool – Synchro της GS1 Ελλάς με το Vendor Portal της ΑΒ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για Data Synchronization.

Με την συνεργασία αυτή:

  • Διευρύνεται η λειτουργία του συστήματος της ΑΒ προσθέτοντας σε αυτό νέους προμηθευτές και προϊόντα που ήδη βρίσκονται καταχωρημένα στο Synchro.
  • Παρέχεται στους προμηθευτές της ΑΒ μία επιπλέον επιλογή κοινοποίησης των στοιχείων των προϊόντων τους μέσω του Synchro, με τον πλέον απλό και ευέλικτο τρόπο αλλά και την πλήρη υποστήριξη της GS1 Ελλάς. Παράλληλα εξασφαλίζεται η προβολή τους σε διεθνές επίπεδο μέσω του Global Data Synchronization Network.
  • Εξασφαλίζεται η παροχή τυποποιημένης, άμεσης και ποιοτικής πληροφόρησης προς την ΑΒ, στοιχεία απαραίτητα για τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές της.
  • Παρέχεται παράλληλα μία επιπλέον υπηρεσία από την GS1 Ελλάς προς όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για χρήση διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου.
2007
2007 → Δελτίo Τύπου 3 από 3  1 2 3