Μια από τις ειδικές εφαρμογές του Συστήματος Κωδικοποίησης Barcode αφορά και στην κωδικοποίηση των Εκδόσεων (βιβλία, ημερήσιος/περιοδικός τύπος). Οι εκδοτικές επιχειρήσεις έχουν δύο επιλογές σχετικά με την κωδικοποίηση των εντύπων:

  • Να χρησιμοποιήσουν τις δομές κωδικοποίησης GTIN-13 ή GTIN-12, όπως ακριβώς γίνεται για οποιαδήποτε άλλη Μονάδα Εμπορίας
  • Να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες κωδικούς ISBN (International Standard Book Numbering) ή ISSN (International Standard Serial Numbering), ενσωματώνοντάς τους σε έναν GTIN, ακολουθώντας τις εξής δομές:

Κωδικοποίηση βιβλίων

Ειδικό Πρόθεμα Κωδικός ISBN χωρίς το ψηφίο ελέγχου του Ψηφίο ελέγχου
978 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 C


Κωδικοποίηση ημερήσιου/περιοδικού τύπου

Ειδικό Πρόθεμα Κωδικός ISSN χωρίς το ψηφίο ελέγχου του Μεταβλητές Ψηφίο ελέγχου
977 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 V1 V2 C

όπου:

V1 V2 μεταβλητές που διαφοροποιούν τις παραλλαγές του συγκεκριμένου τίτλου (π.χ. διαφορετική τιμή πώλησης, παράρτημα, ένθετο κλπ.). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των ημερησίων φύλλων στην περίπτωση εφημερίδας. Στην περίπτωση μη ημερησίου εντύπου παίρνει την τιμή 00.

Επιπλέον πληροφορίες, πέραν του τίτλου, μπορούν να εκτυπώνονται μέσω ενός συμπληρωματικού συμβόλου 2 ή 5 ψηφίων barcode που ονομάζεται add-on. Τα add-ons δημιουργούνται με ευθύνη του εκδότη και χρησιμοποιούνται κυρίως για τις επιστροφές των εντύπων.

Θέση του barcode πάνω στο έντυπο

Η θέση του γραμμωτού κώδικα σ' ένα έντυπο εξαρτάται από το είδος του εντύπου (βιβλίο, περιοδικό, εφημερίδα κλπ) καθώς επίσης και από τον τρόπο που αυτό εκτίθεται στις προθήκες. Κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είνα η τοποθέτηση του συμβόλου σε τέτοιο σημείο ώστε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες πιθανότητες καταστροφής αλλά και ταυτόχρονα να είναι εύκολη και λειτουργική η ανάγνωσή του. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές οι προδιαγραφές που διέπουν το Σύστημα Κωδικοποίησης Barcode.