Υπηρεσία ελέγχου πιστότητας εκτυπωμένων συμβόλων barcode (ISO/IEC 15426-1).

Πολλές φορές ή ύπαρξη ενός συμβόλου barcode που δεν είναι αναγνώσιμο, δημιουργεί στους χρήστες περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα δημιουργούσε η πλήρης απουσία του. Επομένως η ύπαρξη και μόνον ενός barcode πάνω σ' ένα προϊόν δεν αρκεί. Επιβάλλεται και ή άψογη λειτουργικότητά του.

Η λειτουργικότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο όταν ακολουθούμε πιστά τις προδιαγραφές εκτύπωσης αλλά και σωστής τοποθέτησής ενός barcode πάνω στο προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική σελίδα ή απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα της 520 Barcode Ελλάς.

Η 520 Barcode Ελλάς αναλαμβάνει τον έλεγχο των barcodes, όσον αφορά την ποιότητα εκτύπωσης, με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και πιστοποιεί σε ποιό βαθμό έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχες προδιαγραφές που εξασφαλίζουν υψηλή αναγνωσιμότητα.
Οι έλεγχοι της 520 Barcode Ελλάς διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 15426-1 (ισοδύναμο με το EN 1635 κα τα ANSI standards X3.182-1990 and ANSI/UCC5).


Περιοδικότητα του Verification

Αν και τα αποτελέσματα ενός ελέγχου verification αφορούν μόνο τα συγκεκριμένα σύμβολα που έχουν ελεγχθεί, με δεδομένο το ότι οι σύγχρονες εκτυπωτικές μέθοδοι εξασφαλίζουν μια σχετικά σταθερή ποιότητα εκτύπωσης, η δειγματοληπτική εφαρμογή του verification αρκεί για να μας δώσει στατιστικώς αποδεκτά αποτελέσματα για όλη την παρτίδα παραγωγής.


Πού Απευθύνεται;

  • Στον ιδιοκτήτη του προϊόντος, που είναι και ό τυπικά υπεύθυνος για την ποιότητα των barcodes που βρίσκονται πάνω στα προϊόντά του.
  • Στον τυπογράφο που αναλαμβάνει την εκτύπωση της συσκευασίας ενός προϊόντος και είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την ποιότητά της.

Χρησιμοποιείστε την Υπηρεσία μας

Αν κι εσείς επιθυμείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας αυτής, μπορείτε να αποστείλετε τα δείγματά σας ταχυδρομικώς στη διεύθυνσή μας.