Η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις βασικές
υπηρεσίες της 520 Barcode Ελλάς.

Σκοπός μας είναι να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της σωστής ενημέρωσης, έτσι ώστε να εφαρμόζουν το σύστημα κωδικοποίησης barcode αποτελεσματικότερα και να διευκολύνονται οι επιχειρηματικές τους συναλλαγές.

Η υπηρεσία εκπαίδευσης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα των δραστηριοτήτων και του μεγέθους τους.

Οι εκπαιδεύσεις, βασικές ή εξειδικευμένες, μπορούν να πραγματοποιηθούν και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων πανελλαδικά, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις των στελεχών τους.

  • Βασική Εκπαίδευση

    Πρόκειται για επαναλαμβανόμενες προγραμματισμένες εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν μία γενική παρουσίαση του συστήματος κωδικοποίησης barcode καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν τους κατάλληλες προδιαγραφές/οδηγίες κωδικοποίησης και τις σχετικές τεχνολογίες σήμανσης.

  • Εξειδικευμένη Εκπαίδευση

    Η εξειδικευμένη εκπαίδευση καλύπτει θέματα που ξεπερνούν τις απλές/βασικές γνώσεις, εν τούτοις όμως είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουμε προκειμένου να μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστά το σύστημα κωδικοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνδρομητών.