Κωδικοποίηση προϊόντων μεταβλητού βάρους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Σε χρήση και το πρόθεμα 26 από την 1η Ιουλίου 2007

Η ανάπτυξη της αγοράς τροφίμων σε συνδυασμό με την είσοδο πολλών ξένων “brands” αλλά και με κάποιες αλλαγές στη νομοθεσία (π.χ. επίπαγο στα κατεψυγμένα προϊόντα), έχουν δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση κωδικών μεταβλητού βάρους (προϊόντα πωλούμενα επί ζυγίω).

Για τον λόγο αυτό, παράλληλα με το πρόθεμα 29 που είναι ήδη σε χρήση και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, η GS1 Ελλάς ενεργοποιεί από την 1η Ιουλίου 2007 ΚΑΙ το πρόθεμα 26 για την κωδικοποίηση προϊόντων μεταβλητού βάρους (σύμφωνα με το βάρος).

Η 520 Barcode Ελλάς βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με το νέο πρόθεμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

2006
2006 → Δελτίo Τύπου 2 από 2  1 2