Πιλοτικά Προγράμματα για γλώσσα XML


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Με σκοπό την ανάπτυξη προτύπου για το Διεθνές Ηλεκτρονικό Εμπόριο οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC ανακοίνωσαν πρόσφατα τα σχέδιά τους για δύο πιλοτικά προγράμματα XML.
Τα πιλοτικά αυτά προγράμματα θα επιτρέψουν στους δύο οργανισμούς να ελέγξουν και να τελειοποιήσουν περαιτέρω την στρατηγική τους για το ηλεκτρονικό εμπόριο η οποία βασίζεται στις αρχές του συστήματος EAN•UCC για ολοκληρωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Τα δύο πιλοτικά προγράμματα είναι:

  • Το XML Trading Partner που προσομοιώνει μία XML έκδοση της απλής παραγγελίας μέσω internet, και
  • Το XML Trade Exchange που εξετάζει την θεμελιώδη λειτουργικότητα των εμπορικών συναλλαγών μέσω internet.

Στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα θα συνεργαστούν με τους Οργανισμούς EAN Int’l και UCC, η Royal Ahold, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες λιανικού εμπορίου και η Johnson & Johnson, εταιρία παγκόσμιας εμβέλειας καταναλωτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας, οι οποίες θα διενεργήσουν business to business ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα σε ένα ελεγχόμενο δοκιμαστικό περιβάλλον XML.

Στο δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι εταιρίες Procter & Gamble, Metro AG καθώς επίσης το UCCnet και η Transora. Κύριος στόχος είναι η δοκιμή συγχρονισμού καταλόγων προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία παρέχεται από το UCCnet και γίνεται εφικτή μέσω της Transora. Αυτό το σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα θα ελέγξει την αξιοπιστία της μελέτης για τη B2B ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων μέσω Internet, η οποία βασίστηκε στις θεμελιώδεις υπηρεσίες που παρέχονται από το UCCnet.

Μέσω των πιλοτικών αυτών προγραμμάτων θα γίνουν τα πρώτα βήματα για την επίτευξη ολοκληρωμένων προτύπων XML τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 7 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8