Οι Μονάδες Εμπορίας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως Καταναλωτικές Μονάδες ή Μονάδες Χονδρικής.

Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει σχέση με το αν οι εν λόγω Μονάδες αποτελούν αντικείμενο εμπορίας business to consumer ή business to business αντίστοιχα, συνεπώς εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο διακινείται η Μονάδα (σημείο Λιανικής Πώλησης ή Χονδρικής αντίστοιχα).

Σημείο Λιανικής Πώλησης POS

ονομάζεται οποιοδήποτε ταμείο καταστήματος Λιανικής Πώλησης εφοδιασμένο με scanner. Κατά κανόνα στα σημεία αυτά οι scanners που χρησιμοποιούνται είναι σταθεροί

Σημείο Χονδρικής Πώλησης POS

ονομάζεται οποιοδήποτε ταμείο καταστήματος Χονδρικής Πώλησης εφοδιασμένο με scanner. Κατά κανόνα στα σημεία αυτά οι scanners που χρησιμοποιούνται είναι φορητοί

Συσκευασία...

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων μια Μονάδα Χονδρικής είναι συνήθως ένα χαρτοκιβώτιο κατασκευασμένο από κυματοειδές χαρτόνι (corrugated carton), δηλαδή ένα υλικό το οποίο είναι πολύ κατώτερο ποιοτικά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των Καταναλωτικών Μονάδων.

Χρησιμοποιούμενες συμβολογίες...

Η επιλογή του κατάλληλου συμβόλου για τη σήμανση μιας Μονάδας Εμπορίας εξαρτάται αφ' ενός μεν από το αν η εν λόγω Μονάδα είναι Καταναλωτική ή Χονδρικής, αφ' ετέρου δε από το υλικό της συσκευασίας αλλά και το μέγεθος της Μονάδας.

Γενικά για τη σήμανση των Καταναλωτικών Μονάδων χρησιμοποιούνται τα σύμβολα EAN-13, UPC-A και αν η Μονάδα έχει μικρές διαστάσεις τα σύμβολα EAN-8 και UPC-E.

Για τη σήμανση των Μονάδων Χονδρικής χρησιμοποιείται η συμβολογία ITF-14 αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η συμβολογία EAN-128.

Μεγέθη και θέση συμβόλων...

Η εκτύπωση αλλά και η θέση του συμβόλου πάνω στη Μονάδα θα πρέπει να εγγυώνται την απρόσκοπτη ανάγνωσή του από τους scanners. Τα επιτρεπόμενα μεγέθη για τα σύμβολα είναι:

  • Σύμβολα EAN-13, UPC-A, EAN-8 και UPC-E από 80% έως και 200% του ονομαστικού μεγέθους.
  • Σύμβολα ITF-14 από 25% έως και 100% του ονομαστικού μεγέθους.
  • Σύμβολα EAN-128 από 25% έως και 100% του ονομαστικού μεγέθους.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να ακολουθούνται ΠΙΣΤΑ οι κατάλληλες προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων συμβολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες...

Μην ξεχνάτε ότι για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τις Προδιαγραφές του συστήματος κωδικοποίησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Τμήμα της 520 Barcode Ελλάς.