• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

    Περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Συστήματος Κωδικοποίησης καθώς και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα πρότυπα και τις τεχνολογίες barcode.
    (Friday 20 October 2023 - Friday 20 October 2023)
    Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή - Κασσαβέτη 18 - Κηφισιά
    Διοργάνωση: 520 Barcode Hellas
    e-mail:info@520barcodehellas.com