Το Σύστημα EAN•UCC καθιερώνει διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του Τομέα Συσκευασίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Η νέα έκδοση του ΕΑΝ Int’l «Εργαλεία Διαχείρισης της E φοδιαστικής Αλυσίδας για τη Βιομηχανία Συσκευασίας» (Supply Chain Management Tools for the Packaging Industry) παρέχει χρήσιμες οδηγίες στις εταιρείες συσκευασίας οι οποίες επιθυμούν να υιοθετήσουν σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και να υποστηρίξουν στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως το ECR.

Η εφοδιαστική αλυσίδα του Τομέα Συσκευασίας εξαρτάται άμεσα από τη ζήτηση. Θεωρώντας ως τελευταίο κρίκο της, το σημείο λιανικής πώλησης, κάθε συναλλαγή δια μέσου αυτού, ενεργοποιεί μια σειρά διαδικασιών παραγγελίας, με ανάστροφη ροή προς όλους τους προηγούμενους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίοι ανταποκρίνονται με την παροχή εμπορευμάτων ή/και υπηρεσιών. Οι πελάτες ζητούν χαμηλότερες τιμές, καλλίτερη ποιότητα και υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, ενώ συγχρόνως επιθυμούν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές σχέσεις τους και να εξασφαλίσουν τακτική συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών συσκευασίας.

Η μείωση αποθεμάτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω της βέλτιστης διαχείρισης της ροής προϊόντων από τους προμηθευτές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας μέχρι τους κατασκευαστές και σε συνέχεια τους διανομείς, εξαρτάται από την υιοθέτηση κοινών προτύπων. Όταν επιτευχθούν η μείωση των αποθεμάτων και η μείωση του κόστους, η εφαρμογή επιχειρηματικών προτύπων εστιάζεται πλέον στο συγχρονισμό της παραγωγής με την καταναλωτική ζήτηση. Το Σύστημα EAN•UCC παρέχει σε διεθνές επίπεδο τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση τυποποιημένων δομών πληροφοριών, συμβόλων γραμμωτού κώδικα και τυποποιημένων μηνυμάτων για τις business to business διαδικασίες του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω EDI.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των προτύπων EAN•UCC στην αποτελεσματικότητα των λειτουργιών μιας επιχείρησης μπορούν να επεκταθούν και προς τα επιχειρηματικά συστήματα των συνεργατών της (προμηθευτών και πελατών ).

Τα πρότυπα EAN•UCC αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τις εταιρείες συσκευασίας, οι οποίες καλούνται να τα κατανοήσουν προκειμένου να αποκτήσουν με την εφαρμογή τους σημαντικά στρατηγικά και επιχειρηματικά οφέλη.

Η έκδοση «Εργαλεία Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη Βιομηχανία Συσκευασίας», παρουσιάζει τις βασικές ιδέες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του Συστήματος EAN•UCC στον τομέα Συσκευασίας. Εξηγεί τη λογική της εφαρμογής του, ενώ παράλληλα διασαφηνίζει τη διαδικαστική μέθοδο που θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να αναβαθμίσει την αξία της και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της συγχρονίζοντας τη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις στρατηγικές πωλήσεων και marketing.

Η έκδοση αυτή, παρέχει επίσης παραδειγματικές εφαρμογές του συστήματος και προτάσεις σχετικά με την κωδικοποίηση και τη χρήση barcoding στις μονάδες εμπορίας και στις μονάδες logistics των προϊόντων συσκευασίας, την αναγνώριση θέσεων και τη χρήση μηνυμάτων EANCOM®.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 2 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8