94 χώρες στον κόσμο χρησιμοποιούν το Σύστημα EAN•UCC


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Βαδίζοντας στη νέα χιλιετία, η αγορά μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και κάθε επιχείρηση καλείται να προσαρμοστεί σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπίσει τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. Ο EAN Int’l και οι Οργανισμοί - μέλη του ανά τον κόσμο, δουλεύουν συστηματικά προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές αυτές.

Στις 23 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του EAN Int’l που έλαβε χώρα στο Πεκίνο, εκπρόσωποι από τις 94 χώρες-μέλη του EAN, συζήτησαν εκτενώς τη συμβολή των νέων εξελιγμένων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Reinhold Van Lennep, Διευθύνοντα Σύμβουλο του EAN Int’l “Δεν υπάρχει σταθερή πραγματικότητα εκτός από την πραγματικότητα της αλλαγής”. Και συνεχίζει σχολιάζοντας: ”Αντιμετωπίζουμε την αλλαγή σαν πρόκληση για την προώθηση του Συστήματος EAN•UCC σε ένα ευρύτερο πεδίο επιχειρηματικών εφαρμογών.

Είναι βασικό να καθιερώσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ των εμπορικών εταίρων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα: από τους παραγωγούς στους χονδρέμπορους, τους διανομείς, τους λιανέμπορους και στους τελικούς καταναλωτές, παρέχοντας μία κοινή γλώσσα για τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Οι ανάγκες των χρηστών του Συστήματος EAN•UCC αλλάζουν γρήγορα. Εμείς στον EAN Int’l θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε πλήρη υποστήριξη, προβλέποντας τις ανάγκες τους αυτές.

Για τον λόγο αυτό εντείναμε τις προσπάθειές μας στην καθιέρωση προτύπων για τη διευκόλυνση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όχι μόνο αλλάζει τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, αλλά συχνά αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποφάσεων για τον επανασχεδιασμό των βασικών επιχειρησιακών τους μοντέλων. Μόνο με την υιοθέτηση και αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων ,ο EAN Int’l μπορεί να συνεχίσει την αποτελεσματική του πορεία στη θέσπιση προτύπων και δημιουργίατων κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσα σε ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Και σαν ο μόνος Διεθνής Οργανισμός του είδους μας, είμαστε σε θέση να το επιτύχουμε”

Με βάση τα ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της διήμερης Γενικής Συνέλευσης, δώθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης νέων προτύπων που θα καλύπτουν βασικά στοιχεία όπως:

  • XML (eXtensible Mark up Language)
  • RFID (Radio Frequency Identification)
  • RSS (Reduced Space Symbology)
  • Electronic Catalogues
  • Supply Chain Management
  • ECR στον τομέα της Υφαντουργίας

Στην ομιλία του, ο κ. Laurie Wilson – Αντιπρόεδρος του EAN Int’l, ανέφερε μεταξύ άλλων:“με την βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται επιπλέον εξοικονόμηση κόστους για τις πολυεθνικές μεγάλες επιχειρήσεις, της τάξεως των 100-200 δις EURO και ιδιαίτερα στον τομέα του λιανεμπορίου.” Επιπλέον τόνισε:”οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει ιδιαίτερα να αντιληφθούν πως η αποτυχία βελτiστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να σημαίνει αδυναμία ανταπόκρισης στον διαρκώς αυξανόμενο σύγχρονο ανταγωνισμό”.

Τέλος, η γενική συνέλευση ενέκρινε τη συμμετοχή 3 νέων Οργανισμών Μελών του EAN (Λιβύη, Κουβέϊτ και Αραβικά Εμιράτα) αυξάνοντας έτσι το συνολικό αριθμό των χωρών μελών σε 97. Παράλληλα δε, εγκρίθηκαν η νέα οργανωτική δομή του EAN (project based structure) και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη ανταπόκριση στα διαρκώς αυξανόμενα και πολύπλοκα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάπτυξη του Συστήματος EAN•UCC είναι πραγματικά εντυπωσιακή (+14% σε σχέση με το περασμένο έτος). Αλλά πιό εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός χρηστών από το εμπόριο και τη βιομηχανία συμφώνησαν να υιοθετήσουν ένα μοναδικό, ενιαίο, διεθνές σύστημα αναγνώρισης και παρακολούθησης. Τα πρότυπα EAN•UCC είναι υπεράνω πολιτικών, θρησκευτικών και άλλων διεθνών ανταγωνισμών.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 3 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8