Συμβολογίες EAN-13, EAN-8, UPC-A και UPC-E


  • Είναι αριθμητικές συμβολογίες, δηλαδή μπορούν να απεικονίσουν ΜΟΝΟ τα ψηφία 0-9.
  • Είναι σταθερού μήκους. Το περιεχόμενο ενός συμβόλου EAN-13 είναι πάντα 13 ψηφία· στα σύμβολα EAN-8, UPC-A και UPC-E το περιεχόμενο είναι 8, 12 και 8 ψηφία αντίστοιχα.
  • Είναι μονοδιάστατες-γραμμικές συμβολογίες, δηλαδή η "κωδικοποίηση" των χαρακτήρων (ψηφίων) είναι συνάρτηση μόνο του πλάτους των μπαρών - είτε φωτεινών είτε σκοτεινών - και ΟΧΙ του ύψους των.
  • Κάθε χαρακτήρας-ψηφίο αντιστοιχεί σε 7 "στοιχειώδεις/μοναδιαίες μπάρες".
  • Ως "στοιχειώδη/μοναδιαία μπάρα" ή module, ορίζουμε μια μπάρα με το ελάχιστο προδιαγεγραμμένο πλάτος· τη μπάρα αυτή την χρησιμοποιούμε ως "μονάδα μέτρησης" και την συμβολίζουμε συνήθως με το Χ.
  • Κάθε χαρακτήρας-ψηφίο απεικονίζεται με 4 μπάρες - 2 "σκοτεινές" και 2 "φωτεινές" - η κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από 1 έως και 4 modules.
  • Οι συμβολογίες αυτές διαβάζονται κάτω από οιαδήποτε διεύθυνση (omnidirectionally). Αυτό τις καθιστά ιδανικές για τη σήμανση των καταναλωτικών μονάδων των προϊόντων σε συνδυασμό με τους scanners των ταμείων των Σημείων Λιανικής Πώλησης (Supermarkets κλπ).
  • Βάσει των διαστασιολογικών προδιαγραφών των συγκεκριμένων συμβόλων, ορίζουμε ένα μέγεθος ως "ονομαστικό" ή nominal. Το τελικό μέγεθος ενός συμβόλου μπορεί να κυμαίνεται από 80% έως και 200% του ονομαστικού μεγέθους ανάλογα βέβαια και με την ποιότητα εκτύπωσης.