Αν και το σύστημα κωδικοποίησης barcode "γεννήθηκε" το 1974 με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του λιανεμπορίου, σήμερα πλέον η χρήση του επεκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία, η άμυνα, τα προϊόντα κρέατος κλπ.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα projects που αφορούν στη χρήση του συστήματος κωδικοποίησης στους τομείς που προαναφέρθηκαν καθώς και σε πολλούς άλλους.

Η 520 Barcode Ελλάς βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες για τα εν λόγω projects.