Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Utrecht - Ολλανδία

Το Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Ουτρέχτης ιδρύθηκε και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αμυνας της Ολλανδίας και το NATΟ, αποτελεί δε τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ουτρέχτης. Είναι δυναμικότητας 400 κλινών πανέτοιμο να δεχτεί θύματα καταστροφών όλο το 24ωρο.

Μία ομάδα εργασίας από το Τμήμα I.T. του Νοσοκομείου, η GS1 Ολλανδίας και η Phi Netherlands BV, ανέπτυξαν ένα σύστημα ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη με την ονομασία "Computerization during Disaster Relief" ή ABC (Automation, Barcodes and Chaos).

Το σύστημα αυτό, για να εξασφαλίσει τη γρήγορη και ακριβή απόκτηση δεδομένων με ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση και συμβολογία EAN-128.

Οι κύριος στόχος του συστήματος ABC είναι να παρέχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με :

Την αναγνώριση και καταχώρηση των ασθενών, την αναγνώριση της θέσης των ασθενών μέσα στο Νοσοκομείο, τη σύνταξη αναφορών, την αξιολόγηση της διαδικασίας.

Μέσω ενός δικτύου Η/Υ, το σύστημα ABC λειτουργεί ως σκελετός των υπηρεσιών που παρέχει το νοσοκομείο, καθιστώντας διαθέσιμες σε όλα τα απαραίτητα σημεία πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, τον αριθμό των θυμάτων, την κατάσταση της υγείας τους, την περίθαλψη και τη θέση των ασθενών μέσα στο νοσοκομείο.

Εφοδιασμένοι με το σύστημα αυτό οι γιατροί και το προσωπικό μπορούν να προγραμματίσουν την περίθαλψη των ασθενών γρήγορα και ομαλά.

Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής...

Κατά την άφιξή τους με ασθενοφόρο οι ασθενείς εφοδιάζονται μ' ένα βραχιολάκι που φέρει ένα γραμμωτό κωδικό EAN-128 για την αναγνώρισή τους. Ο κωδικός αυτός αντιστοιχεί στο γενικό φάκελο του ασθενούς, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα με πληροφορίες σε μορφή γραμμωτού κώδικα, σχετικά με το είδος του τραύματος, πόσο επείγον είναι, την αγωγή, τις θέσεις μέσα στο νοσοκομείο (ακτινολογικός θάλαμος, χειρουργεία, πτέρυγες κλινών κλπ.).

Καθώς οι γιατροί "ταξινομούν" τους ασθενείς σε ομάδες προτεραιότητας ένας "χειριστής του ABC" (συνήθως μία νοσοκόμα) διαβάζει με scanner τις σχετικές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα κέντρα περίθαλψης να κινητοποιούνται ώστε να δέχονται τους ασθενείς και να τους παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα. Ο τελικός χώρος τοποθέτησης του ασθενούς καθώς και ο αριθμός κλίνης καθορίζονται και αποδίδονται στην είσοδο κάθε χώρου.

Καθώς ο ασθενής περιθάλπεται σε διαφορετικά τμήματα, οι πληροφορίες σχετικά με την περίπτωσή του και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή εμφανίζονται στους απαραίτητους σταθμούς, αφού πρώτα "διαβαστεί" από έναν scanner ο γραμμωτός κώδικας που φέρει στο βραχιολάκι του.

Εκτός των άλλων εφαρμογών, η χρήση του EAN-128 για την αναγνώριση των ασθενών βοηθά στην αποφυγή σφαλμάτων σχετικά με την ταυτότητα ή την περίθαλψή τους, ακόμα και όταν αυτοί μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία, καθώς το διεθνές πρότυπο εφαρμογής που χρησιμοποιείται έχει καθοριστεί εκ των προτέρων γι' αυτή τη συγκεκριμένη χρήση. Το σύστημα ABC όχι μόνο διανέμει γρήγορα και με ακρίβεια πληροφορίες στο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στο διοικητικό προσωπικό που ελέγχει τις σχετικές δραστηριότητες.