Τα "εργαλεία" barcode στην εφοδιαστική αλυσίδα των Νορβηγικών Ταχυδρομείων

Η Διεύθυνση Δεμάτων των Νορβηγικών Ταχυδρομείων (P.L.) υιοθέτησε το Σύστημα Κωδικοποίησης Barcode, με αποτέλεσμα: καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, καλύτερη ποιότητα όσον αφορά την προβλεψιμότητα, μεγαλύτερη σταθερότητα, καλύτερο έλεγχο του συστήματος διανομής και οικονομία.

Με τη χρήση των τυποποιημένων ετικετών logistics και τον Σειριακό Κωδικό Μονάδων Μεταφοράς (SSCC), τα Νορβηγικά Ταχυδρομεία δίδουν πρόσθετη αξία στους πελάτες τους, επιτρέποντάς τους να επιλέγουν από μια ποικιλία μεταφορέων οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα. Προς το παρόν, οι διάφοροι μεταφορείς έχουν αναπτύξει τις δικές τους μη τυποποιημένες λύσεις για την κωδικοποίηση διευθύνσεων και πληροφοριών αναγνώρισης ειδών/φορτίων. Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες τείνουν να χρησιμοποιούν διάφορους μεταφορείς λόγω των διαφορετικών υπηρεσιών και των επιπέδων εξυπηρέτησης που παρέχονται (περιλαμβανομένων των τιμών) στην αγορά. Κατά συνέπεια, ο πελάτης αναγκάζεται είτε να χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα τα οποία δεν προσαρμόζονται απαραίτητα με το δικό του μηχανογραφικό σύστημα είτε να παραμένει "πιστός" σε έναν μόνο παροχέα.


 

Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής...

  1. Χρησιμοποιώντας τοπικά εγκατεστημένο λογισμικό, ο αποστολέας αποδίδει τον κωδικό αναφοράς SSCC, εκτυπώνει τις ετικέτες logistics και στέλνει ένα "προ-μήνυμα" στο κέντρο EDI των Νορβηγικών Ταχυδρομείων.
  2. Το κέντρο EDI λαμβάνει, ετοιμάζει και αποστέλλει τις πληροφορίες (μήνυμα EDI) προς την βάση δεδομένων (SIS) των Νορβηγικών Ταχυδρομείων για τις αποστολές.
  3. Στη συνέχεια, παραλαμβάνονται τα δέματα και παραδίδονται στον τερματικό σταθμό.
  4. Κατά την άφιξη στον τερματικό σταθμό, διαβάζεται μέσω scanner o κωδικός SSCC της ετικέτας logistics και προστίθενται πληροφορίες σχετικά με το βάρος και τον όγκο του δέματος στο μήνυμα που έχει καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων SIS.
  5. Αν ο πελάτης επιθυμεί κάποια απόδειξη, αυτό μπορεί να γίνει μέσω του μηνύματος IFTMCS (Instruction Contract Status Message). Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται στον πελάτη μετά την καταγραφή του δέματος στον τερματικό σταθμό και περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το βάρος του δέματος και την τιμή από τη βάση δεδομένων SIS.
  6. Κατά την ανάγνωση του SSCC των δεμάτων στο σημείο προορισμού, αποστέλλεται ένα σήμα σε μία υπομονάδα, η οποία εκτυπώνει ένα μήνυμα παραλαβής για τον παραλήπτη του δέματος. Οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν τα δέματα άμεσα, από το γραφείο τους μέσω του Internet.