Έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανώ με τη χρήση barcode


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Μετά την εφαρμογή των barcodes EAN-13 στην ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, γίνεται το δεύτερο βήμα στο χώρο της Υγείας , κι αυτή τη φορά με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής επιχειρείται να δοθεί τέλος στις αλόγιστες φαρμακευτικές δαπάνες.

Ο ΟΠΑΔ, Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, είναι ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας στην Ελλάδα που καθιερώνει το Σύστημα ΕΑΝ, και συγκεκριμένα τη μορφή UCC/EAN-128, για την κωδικοποίηση και σήμανση των συνταγολογίων, έτσι ώστε να επιτύχει πλήρη έλεγχο των συνταγών και παρακολούθηση των δαπανών, με σκοπό βέβαια την ποιοτική, ποσοτική και οικονομική παρακολούθηση της περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων.

2005
2005 → Δελτίo Τύπου 1 από 1  1