Συμβολογία RSS-14 (Reduced Space Symbology)

Η συμβολογία αυτή ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των μονοδιάστατων-γραμμικών συμβολογιών και σχεδιάστηκε ειδικά για την κωδικοποίηση και σήμανση πολύ μικρών προϊόντων.

Υπάρχουν 4 διαφορετικές παραλλαγές της συμβολογίας RSS. Οι τρεις από αυτές (RSS-14, RSS-14 Stacked και RSS-14 Limited) είναι αριθμητικές και απεικονίζουν 14 ψηφία.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το σύμβολο RSS-14 - που είναι και το μεγαλύτερο από τις 3 αυτές παραλλαγές - καταλαμβάνει 30% λιγότερο χώρο απ'ότι ένα σύμβολο EAN-13 με το ίδιο περιεχόμενο.

Η τέταρτη παραλλαγή ονομάζεται RSS Expanded, είναι αλφαριθμητική και απεικονίζει μέχρι 72 αριθμητικούς χαρακτήρες ή 42 αλφαριθμητικούς.


RSS Composite

Τα σύμβολα αυτά αποτελούνται από ένα γραμμικό σύμβολο (RSS-14, RSS-14 Stacked, RSS-14 Limited, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13 και EAN-128) και ένα σύμβολο δισδιάστατο (2D), που εκτυπώνεται στο επάνω μέρος του γραμμικού συμβόλου.

Τα χρησιμοποιούμενα 2D σύμβολα μπορούν να είναι τριών τύπων :
  • CC-A (μέχρι 56 χαρακτήρες)
  • CC-B (από 57 μέχρι 200 χαρακτήρες και βασίζεται στο σύμβολο Micro PDF)
  • CC-C (περισσότεροι από 200 χαρακτήρες και βασίζεται στο σύμβολο PDF-417)

Χρονοδιάγραμμα...

Η ενσωμάτωση των συμβολογιών αυτών στο σύστημα κωδικοποίησης ακολουθεί το εξής χρονοδιάγραμμα:

Ιανουάριος 2001 - Εκδόθηκαν πρότυπα εφαρμογής για:
  • Κωδικοποίηση/σήμανση φρούτων & λαχανικών που πωλούνται με το τεμάχιο σε σημεία λιανικής πώλησης.
  • Κωδικοποίηση/σήμανση μονάδων logistics όταν απαιτείται η ύπαρξη περισσότερων πληροφοριών από αυτές που μπορεί να διαχειρισθεί η συμβολογία EAN-128. Αυτά τα Πρότυπα Εφαρμογής θα είναι διαθέσιμα για χρήση σε εθελοντική βάση και κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων χρηστών.

Ιανουάριος 2002 - Τα Πρότυπα αυτά ενσωματώθηκαν ως Ανοικτά Πρότυπα στο σύστημα κωδικοποίησης barcode.

Ιανουάριος 2010 - Τα barcodes RSS θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσει διμερούς συμφωνίας μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Η εφαρμογή τους εστιάζεται κυρίως στα φρέσκα προϊόντα (fresh produce) σε επίπεδο λιανικής πώλησης (POS).

Ιανουάριος 2014 - Πλήρης αποδοχή των RSS, συμπεριλαμβανομένων επιπρόσθετων πληροφοριών (Δεικτών Εφαρμογής), από όλους τους εμπορικούς εταίρους σε ένα ανοικτό περιβάλλον διακίνησης. Τα σημεία λιανικής πώλησης θα πρέπει να είναι σε θέση να "διαβάσουν" ένα σύμβολο RSS και να επεξεργασθούν, κατ' ελάχιστο, τον κωδικό προϊόντος (GTIN) στις βάσεις δεδομένων τους.

Περισσότερες πληροφορίες...

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ζητήστε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας υλικό.