Τι είναι...

Το Σύστημα Κωδικοποίησης Barcode είναι ένα σύνολο προτύπων, η εφαρμογή των οποίων διευκολύνει τις επιχειρησιακές συναλλαγές και τις διαδικασίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους και αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και παρεχομένες υπηρεσίες.

Που έχει εφαρμογή...

Το Σύστημα Κωδικοποίησης Barcode απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά και σε πολλούς τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας μέσω μιας ενιαίας προσέγγισης, τη σωστή αναγνώριση προϊόντων, υπηρεσιών και θέσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάκτηση, καταγραφή και μετάδοση πληροφοριών.

Τι περιλαμβάνει...

  • Κανόνες απόδοσης κωδικών σε προϊόντα, υπηρεσίες, μονάδες μεταφοράς και θέσεις.
  • Κανόνες για την κωδικοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών (αριθμός παρτίδας, ημερομηνίες, διαστάσεις κλπ.).
  • Προδιαγραφές συμβολογιών barcode για την απεικόνιση πληροφοριών που αναγνωρίζονται από ηλεκτρονικές συσκευές οπτικής σάρωσης - scanners.
  • Κανόνες για την διαμόρφωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων EDI.

brochures

Περισσότερες πληροφορίες...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα κωδικοποίησης, παρακαλούμε ζητήστε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας υλικό.