Η Αυστραλιανή Βιομηχανία Κρέατος Υιοθετεί τα Πρότυπα EAN•UCC


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Με δεδομένη την ισχυρή υποστήριξη από την παγκόσμια βιομηχανία κρέατος για τη καθιέρωση διεθνών προτύπων, η Αυστραλιανή βιομηχανία κρέατος υιοθέτησε το σύστημα EAN•UCC για τη κωδικοποίηση και σήμανση των σφαγίων και των τεμαχίων τους.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Οργανισμός EAN της Αυστραλίας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, εξέδωσε Οδηγίες για τη Βιομηχανία Κρέατος, που αφορούν τη Κωδικοποίηση και τη Σήμανση μέσω Bar Codes, Ειδών που προορίζονται για Μη Λιανική Πώληση. Οι οδηγίες αυτές, απαιτούν τη χρήση ενός EAN•UCC Παγκόσμιου Κωδικού Μονάδας Εμπορίας (GTIN) για την αναγνώριση των τεμαχίων κρέατος και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία θα κωδικοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο των Δεικτών Εφαρμογής (AI) του Συστήματος EAN•UCC. Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος EAN•UCC στα πρωτογενή τεμάχια, στα προϊόντα κρέατος αλλά και στις εξαγωγές ή τις τοπικές αγορές, εξασφαλίζεται η πλήρης αναγνώριση και παρακολούθηση από «τα σημεία εκτροφής έως το πιάτο». Οι ανωτέρω οδηγίες είναι διαθέσιμες στην εξής διεύθυνση: http://www.ean.com.au.

Παράλληλα, με τη βοήθεια της Ένωσης Κρεατοπαραγωγών και Κτηνοτρόφων της Αυστραλίας και την υποστήριξη του Λιανεμπορίου, πραγματοποιήθηκε επίδειξη ώστε να παρουσιαστεί πρακτικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι οδηγίες. Η επίδειξη εστιάστηκε στην ιχνηλασιμότητα του βοδινού κρέατος με τη παράλληλη χρήση ενός συστήματος αναγνώρισης μέσω DNA και των πρότυπων EAN•UCC. Μία βιντεοκασέτα και ένα CD-ROM σχετικά με τη κωδικοποίηση EAN•UCC, τη σήμανση μέσω bar codes και τη δυνατότητα ανίχνευσης μέσω του DNA διατίθενται από την Ένωση Κρεατοπαραγωγών και Κτηνοτρόφων Αυστραλίας (e-mail: kkrist@mla.com.au).

Πέραν της έκδοσης των οδηγιών, η Αυστραλιανή Βιομηχανία Κρέατος ζήτησε από τον EAN Αυστραλίας και τον EAN Int'l την ανάπτυξη μηνυμάτων EANCOM® για την εφοδιαστική αλυσίδα κρέατος. Το "Despatch Advice" ορίστηκε ως το πρώτο μήνυμα EDI που θα αναπτυχθεί. Από το 1997, ο EAN Int'l και οι Οργανισμοί-Μέλη του συνεργάζονται με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας κρέατος σε 30 και πλέον χώρες, προκειμένου να αναπτύξουν πρότυπα για την αναγνώριση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών.

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE) συνιστά την εφαρμογή του Συστήματος EAN•UCC στα Πρότυπά της για τα Σφαγιασθέντα Ζώα και τα Τεμάχια Κρέατος. Μια δεύτερη ενημερωμένη έκδοση των οδηγιών του EAN Int'l για την «Ιχνηλασιμότητα του Βοδινού Κρέατος σύμφωνα με την οδηγία 820/97 της EE» πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 6 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8