Συμβολογία ITF-14


  • Είναι αριθμητική συμβολογία σταθερού μήκους 14 ψηφίων.
  • Είναι μονοδιάστατη-γραμμική συμβολογία.
  • Υπάρχουν μόνο δύο πλάτη μπαρών, "φαρδειές" και "στενές".
  • Κάθε ζεύγος ψηφίων απεικονίζεται με 5 "σκοτεινές" και 5 "φωτεινές" μπάρες. Η κάθε ομάδα των 5 μπαρών - "σκοτεινών" ή "φωτεινών" - αποτελείται από 2 "φαρδειές" και 3 "στενές" μπάρες.
  • Διαβάζεται αμφίδρομα (bidirectionally). Αυτό είναι κι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιείται για τη σήμανση των καταναλωτικών μονάδων των προϊόντων σε συνδυασμό με τους scanners των ταμείων των Σημείων Λιανικής Πώλησης (Supermarkets κλπ). Χρησιμοποιείται όμως για τη σήμανση των χαρτοκιβωτίων σε συνδυασμό με τους φορητούς scanners που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στις αποθήκες.
  • Το τελικό μέγεθος ενός συμβόλου μπορεί να κυμαίνεται από 25% έως και 100% του ονομαστικού μεγέθους ανάλογα βέβαια και με την ποιότητα εκτύπωσης.