Λεξικό παγκόσμιας ορολογίας EAN•UCC


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Ένα νέο εργαλείο - βοήθημα για την ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων

Οι Οργανισμοί EAN Int'l και UCC ανακοίνωσαν τη διαθεσιμότητα του Λεξικού EAN•UCC (GLOBAL DATA DICTIONARY - GDD). Το λεξικό αυτό είναι μια on line σχεσιακή βάση δεδομένων και αναπτύχθηκε από τον EAN Int'l και τον UCC με την ενεργό συμμετοχή χρηστών του Συστήματος EAN•UCC από πολλούς επιχειρηματικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση www.ean-ucc.org/global_smp/global_data_dictionary.htm
υποστηρίζει δε ορισμούς και ορολογίες που σχετίζονται με όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τα πρότυπα EAN•UCC. Επιπλέον παραπέμπει στα πρότυπα ebXML, X12 και EANCOM.

Το GDD αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τους χρήστες του Συστήματος EAN•UCC και μοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών για την ανάπτυξη ανοικτών, παγκόσμιων προτύπων. Περιέχει σαφείς έννοιες έτσι ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις από τη χρήση διφορούμενων ορισμών και να διευκολύνεται η επικοινωνία μέσω των EAN•UCC επιχειρηματικών μηνυμάτων και των προτύπων XML.

Η ανάπτυξη νέων e-business προτύπων από τους Οργανισμούς EAN και UCC έχει δημιουργήσει πλέον πιεστική ανάγκη για συγκέντρωση, παρακολούθηση και ενημέρωση νέων βασικών επιχειρηματικών εννοιών καθώς και την αντίστοιχη εφαρμογή τους στα πρότυπα που σχετίζονται με EDI, XML ή AIDC. Για όλα τα ανωτέρω το Λεξικό παγκόσμιας ορολογίας EAN•UCC λειτουργεί σαν Τράπεζα πληροφοριών με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες.

2002
2002 → Δελτίo Τύπου 4 από 4  1 2 3 4