Το my520 Datapool

παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του μέσω web services σε διασυνδεμένα ηλεκτρονικά συστήματα.

Για βασική πρόσβαση στο web service ανατρέξτε στο σύνδεσμο info.my520.gr.

Για πληροφορίες εξειδικευμένης πρόσβασης στο web service επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη .