#

Ένα χρήσιμο βοήθημα για να ξεκινήσετε με τα barcodes.

Περιλαμβάνει τις ενότητες:
  • Βήμα Βήμα - τι πρέπει δηλαδή να κάνετε μόλις εγγραφείτε και αποκτήσετε εταιρικό πρόθεμα
  • Ψηφίο Ελέγχου - υπολογίζεται αυτόματα το τελευταίο ψηφίο έτσι ώστε να δομήσετε έναν πλήρη κωδικό barcode.
  • Οδηγός Διαστάσεων - προτείνονται οι σωστές διαστάσεις ανάλογα με το είδος του barcode που θα επιλέξετε.
  • Οδηγός Χρωμάτων - επιλέξτε έναν από τους προτεινόμενους σωστούς συνδυασμούς χρωμάτων, ώστε το barcode του προϊόντος σας να αναγνωρίζεται χωρίς προβλήματα.
  • Κανόνες Απόδοσης Κωδικών - περιγράφει αναλυτικά τις περιπτώσεις που χρειάζεται να δώσετε έναν νέο κωδικό στα προϊόντα σας.
  • Διαχείριση Κωδικών - δημιουργήσαμε τη δική σας βάση δεδομένων έτσι ώστε να διαχειρίζεστε τους κωδικούς των προϊόντων σας ευκολότερα.
  • Χρήσιμες Εκδόσεις - μία σειρά από βοηθητικά έντυπα για το ξεκίνημά σας.
  • FAQs - απαντάμε στις ερωτήσεις σας.