• Συμπληρώστε ολόκληρο τον αριθμό ISSN που σας έχει δωθεί απο την Εθνική Βιβλιοθήκη (8 Ψηφία)
  • Επιλέξτε τον τύπο της έκδοσης
  • Για περιοδικές εκδόσεις επιλέξτε την ημερομηνία έκδοσης, για εκδόσεις ακαθόριστης περιοδικότητας πληκτρολογήστε τον πρόσθετο κωδικό (2 Ψηφία)
  • Σε περίπτωση διαφοροποίησης τιμής ή ειδικού ενθέτου, τσεκάρετε την επιλογή "Διαφοροποιημένη Έκδοση" και επιλέξτε τον αριθμό διαφοροποίησης (1-9)
  • Για αναλυτικές οδηγίες κωδικοποίησης πατήστε εδώ

Η διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργίας ISSN Barcode λειτουργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA 613/2018 - ΦΕΚ 652/Β/26-2-2018 - για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού τύπου, και παρέχεται δωρεάν σε όλους του χρήστες του διαδικτυακού τόπου της 520 Barcode Ελλάς.
Προσοχή: Η παρούσα υπηρεσία δεν ελέγχει την εγκυρότητα του κωδικού ISSN, δεν καταχωρεί τα παραγόμενα barcode και δεν διαχειρίζεται τη μοναδικότητα των κωδικών που παράγονται

Περιεχόμενο

Με τον παρόντα δικτυακό τόπο, η 520 Barcode Ελλάς έχει σκοπό την παροχή δωρεάν ενημέρωσης προς το κοινό. Η 520 Barcode Ελλάς ελέγχει τακτικά την ποιότητα του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου και τον ανανεώνει ανάλογα. Παρόλα αυτά, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή συνδέσμων του είναι ακριβές, αξιόπιστο, ενημερωμένο ή πλήρες και δεν αποδέχεται καμμία νομική ευθύνη που προκύπτει από ή συνδέεται με το γεγονός αυτό. Ο δικτυακός αυτός τόπος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλή την οποία κάθε χρήστης πρέπει να λαμβάνει ανάλογα με τις δικές του, ιδιαίτερες ανάγκες. Το υλικό που περιέχεται στον παρόν δικτυακό τόπο ενδέχεται να περιλαμβάνει απόψεις ή συστάσεις τρίτων, οι οποίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα με αυτές της 520 Barcode Ελλάς και δεν υποδηλώνουν τη δέσμευσή του να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη πορεία δράσης.

Σύνδεση με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους

Ο παρόν δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν σχετίζονται με την 520 Barcode Ελλάς. Η 520 Barcode Ελλάς επιλέγει επιμελώς τους δικτυακούς τόπους με τους οποίους συνδέεται, δεν είναι σε θέση όμως να ελέγξει το περιεχόμενό τους ή πιθανές αλλαγές σ’ αυτό. Επαφίεται στην κρίση του χρήστη να αποφασίσει για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε δικτυακούς τόπους συνδεδεμένους με αυτόν της 520 Barcode Ελλάς.

Η 520 Barcode Ελλάς δεν επικυρώνει ούτε συστήνει το περιεχόμενο των δικτυακών αυτών τόπων, τα προϊόντων ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτούς ή μέσω αυτών. Οι χρήστες των εξωτερικών αυτών συνδέσμων υποχρεούνται να γνωρίζουν σε ποιόν ανήκει ο δικτυακός χώρος που επισκέπτονται.

Ασφάλεια

Η 520 Barcode Ελλάς ενεργεί μία σειρά ελέγχων ασφαλείας προκειμένου να προστατέψει τον δικτυακό του τόπο από μη εγκεκριμένη πρόσβαση. Η 520 Barcode Ελλάς δεν αποδέχεται οποιαδήποτε νομική ευθύνη από παρεμβολή ή ζημία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, λογισμικό ή δεδομένα χρήστη που συνέβη κατά τη σύνδεσή του με αυτόν τον δικτυακό τόπο ή σχετίζεται με αυτή. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να διασφαλίζουν πως ό,τι επιλέγουν από τον δικτυακό τόπο δεν περιέχει ιούς ή άλλα προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, το λογισμικό ή τα δεδομένα τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου προστατεύεται από τους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ (download), να δείτε, να τυπώσετε και να αναπαράγετε αυτό το υλικό μόνον ως έχει, για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για χρήση μέσα στην επιχείρησή σας. Όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), δεν επιτρέπεται καμμία άλλη χρήση, εκτός αυτής. Για θέματα σχετικά με την αναπαραγωγή και τα πνευματικά δικαιώματα απευθυνθείτε στην 520 Barcode Ελλάς, e-mail: info@520barcodehellas.com

Η ειδοποίηση αυτή δεν πρέπει να διαγραφεί. Δεν επιτρέπεται η αναμετάδοση, διανομή ή εμπορευματοποίηση των πληροφοριών ή άλλων στοιχείων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 520 Barcode Ελλάς.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτυακού τόπου της 520 Barcode Ελλάς για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, ή για την αύξηση της επισκεψιμότητας άλλων δικτυακών τόπων.

Σύνδεσμοι προς τον δικτυακό τόπο

Η δημιουργία συνδέσμων προς αυτόν το δικτυακό τόπο επιτρέπεται κατά δική σας επιλογή και ευθύνη. Απαγορεύεται η τροποποίηση του περιεχομένου του, η αναδιάταξη ή αναδόμηση αρχείων, σελίδων, εικόνων, πληροφοριών και άλλων στοιχείων του για χρήση τους σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο. Η 520 Barcode Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση συνδέσμων κατόπιν ειδοποίησης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για την 520 Barcode Ελλάς, η οποία έχει εφαρμόσει σημαντικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου παραμένουν εμπιστευτικά.

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγουμε στοιχεία για την ταυτότητά σας. Η IP διεύθυνση του επισκέπτη (η διεύθυνση Internet που βρίσκεται στον υπολογιστή σας) πιθανόν να χρησιμοποιηθεί μόνο για να μας διευκολύνει να υπολογίσουμε την επισκεψιμότητα του δικτυακού μας τόπου και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε μέσω αυτού.

Η συλλογή προσωπικών σας δεδομένων γίνεται έπειτα από συγκατάθεσή σας, σε περίπτωση που:
  • Απαντήσετε σε προσφορά εργασίας που ανακοινώνεται στον δικτυακό μας τόπο
  • Παραγγείλετε εκδόσεις
  • Στείλετε κάποια ερώτηση στο helpdesk της εταιρείας μας
  • Δηλώσετε συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της 520 Barcode Ελλάς (μόνο για συνδρομητές)
  • Διορθώσετε τα στοιχεία σας (μόνο για συνδρομητές)

Όταν παραχωρείτε στην 520 Barcode Ελλάς προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η 520 Barcode Ελλάς δεν θα προβεί σε παραχώρηση ή πώληση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

Αυτός ο δικτυακός τόπος διαθέτει συνδέσμους για άλλους δικτυακούς τόπους και η 520 Barcode Ελλάς δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική τους σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή για το περιεχόμενό τους.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@520barcodehellas.com

Το συνολικό μέγεθος του barcode
μαζί με τον απαιτούμενο κενό
χώρο είναι:

Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

Σημείωση: Μήν αλλάζετε το Bar Width Reduction εάν δεν έχετε λάβει συγκεκριμένες οδηγίες απο τον τυπογράφο σας

Πρόθεμα ISSN Αριθμός ISSN V1 V2 Ψηφίο ελέγχου S1 S2