Δημιουργία γραφικών (εικόνων) barcode

Σε όλες της επιχειρήσεις συνδρομητές της 520 Barcode Ελλάς, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αρχείων με τα γραφικά (εικόνες) των barcode (ΕΑΝ-13 και ITF-14) των προϊόντων τους.

Κάθε συνδρομητής της 520 Barcode Ελλάς έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό αρχείων barcode images σε μορφές EPS, TIFF και JPEG και να χρησιμοποιήσει τα αρχεία αυτά στις μακέτες των προϊόντων του.

Κάθε barcode που δημιουργείται, καταχωρείται αυτόματα σε μια βάση δεδομένων, στην οποία έχετε πρόσβαση μόνο για τα δικά σας προϊόντα. Μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενες καταχωρήσεις σας και να επαναχρησιμοποιήσετε τα αρχεία barcode.

Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς άλλη επιβάρυνση, διατίθεται από το διαδίκτυο, και είναι προσβάσιμη με χρήση του username και του password που σας δίνεται με την εγγραφή στην 520 Barcode Ελλάς και την απόκτηση άδειας χρήσης κωδικών αριθμών barcode.

Για να χρησιμοποιείσετε την υπηρεσία κάντε κλικ στο "Δημιουργία Barcode".

* Για έλεγχο του τελικού δοκιμίου της εκτύπωσης, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Verification που στους συνδρομητές της 520 Barcode Ελλάς παρέχεται δωρεάν.