Συμβολογία EAN-128


  • Είναι αλφαριθμητική συμβολογία και μπορεί να απεικονίσει όλους τους χαρακτήρες του κώδικα ASCII 128. Αποτελεί μια "διάλεκτο" της ιδιαίτερα διαδεδομένης συμβολογίας CODE 128 και διαφέρει από αυτήν στο ότι περιέχει έναν παραπάνω ειδικό χαρακτήρα που ονομάζεται Function Code 1 (FNC1).
  • Είναι μεταβλητού μήκους και μπορεί να απεικονίσει μέχρι 48 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 96 ΜΟΝΟ αριθμητικούς εκμεταλλευόμενη το χαρακτηριστικό "υψηλής πυκνότητας" το οποίο έχει.
  • Είναι μονοδιάστατη-γραμμική συμβολογία.
  • Κάθε χαρακτήρας-ψηφίο αντιστοιχεί σε 13 "στοιχειώδεις/μοναδιαίες μπάρες - modules".
  • Κάθε χαρακτήρας-ψηφίο απεικονίζεται με 6 μπάρες - 3 "σκοτεινές" και 3 "φωτεινές" - η κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από 1 έως και 4 modules.
  • Διαβάζεται αμφίδρομα (bidirectionally). Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιείται για τη σήμανση των καταναλωτικών μονάδων των προϊόντων σε συνδυασμό με τους scanners των ταμείων των Σημείων Λιανικής Πώλησης (Supermarkets κλπ). Χρησιμοποιείται όμως για τη σήμανση των μονάδων Logistics σε συνδυασμό με τους φορητούς scanners που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στις αποθήκες.
  • Το τελικό μέγεθος ενός συμβόλου μπορεί να κυμαίνεται από 25% έως και 100% του ονομαστικού μεγέθους ανάλογα βέβαια και με την ποιότητα εκτύπωσης.