Η συμβολή του Συστήματος EAN•UCC στον Τομέα Υγείας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Με σκοπό την ενημέρωση αλλά και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με την αξιοποίηση και στη χώρα μας της τεχνολογίας του γραμμωτού κώδικα στον Τομέα της Υγείας, ο ΕΑΝ Ελλάς διοργάνωσε ημερίδα στις 28 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Πεντελικόν, στην Κηφισιά.

Από τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς που προσεκλήθησαν στην ημερίδα, παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος όπως επίσης το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και μέλη του EAN Ελλάς. κυρίως απο το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. Στο πρώτο μέρος της ημερίδας που ήταν καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, παρουσιάστηκαν από διακεκριμένους εισηγητές οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς στον Τομέα της Υγείας σχετικά με το Σύστημα EAN•UCC, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση παραδειγματικών εφαρμογών που αφορούν την κωδικοποίηση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικού εξοπλισμού και τη διακίνηση ασθενών.

Ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση της λύσης που υιοθέτησε ο Ελβετικός Οργανισμός Swissmedic για τον έλεγχο διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών με βάση την κωδικοποίηση και σήμανσή τους σύμφωνα με το Σύστημα EAN•UCC.

Στο δεύτερο και πιο σημαντικό μέρος της ημερίδας, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα και κεντρικό άξονα την κωδικοποίηση και σήμανση των φαρμάκων σύμφωνα με τα πρότυπα EAN•UCC. Επίσης αναφέρθηκαν επί μέρους τεχνικά προβλήματα που όπως συμφωνήθηκε πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες αναγνωρίζοντας τα πολλά και σημαντικά οφέλη που επιφέρει η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας, εκδήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη ενεργούς σύμπραξης της Πολιτείας για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής.

2003
2003 → Δελτίo Τύπου 3 από 3  1 2 3