Ο EAN Int'l και UCC αναφέρουν σημαντική πρόοδο στα πιλοτικά προγράμματα για XML


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Το GCI (Global Commerce Initiative) υποστηρίζει την ανάπτυξη προτύπων για ηλεκτρονικό εμπόριο B2B.

Οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC, πρωτοπόροι στον τομέα του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Εμπορίου, αναφέρουν σημαντική πρόοοδο στην εξέλιξη των δύο πιλοτικών προγραμμάτων XML Trade Exchange και XML Trading Partner. Όπως αρχικά είχαν ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο, βασικός σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου για B2B Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τα δύο αυτά πιλοτικά προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από το GCI, έναν οργανισμό εθελοντικής πρωτοβουλίας, στον οποίο συμμετέχουν σαράντα από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο από το χώρο της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου.

Το πιλοτικό πρόγραμμα XML Trade Exchange έχει ολοκληρωθεί μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν: Procter & Gamble (πωλητής), Metro AG (αγοραστής), GNX και Transora (εμπορικές συναλλαγές) και UCCnet (παροχέας υπηρεσιών). Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα εξέταζε την λειτουργικότητα των εμπορικών συναλλαγών μέσω του Internet και τον συγχρονισμό καταλόγων προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα, που παρέχεται από την UCCnet και γίνεται εφικτό μέσω της Transora και της GNX.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι:

  • H UCCnet παρείχε υπηρεσίες με σκοπό να εξασφαλίσει τον συγχρονισμό των καταλόγων προϊόντων, σε παγκόσμια κλίμακα, για όλους τους συμμετέχοντες.
  • Οι επικοινωνίες μέσω Internet, βασίστηκαν στη χρήση του "πειραματικού" πρωτοκόλλου EDI INT AS2, όπως ορίζεται από το IETF (Internet Engineering Task Force).
  • Το σύστημα συγχρονισμού καταλόγων προϊόντων που βασίζεται στις αρχές του Συστήματος EAN•UCC, εφαρμόσθηκε μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή. H Procter & Gamble με επιτυχία έστειλε προσθήκες νέων προϊόντων στην Tsansora, η οποία στη συνέχεια τις προώθησε στη UCCnet, στη GNX και μετά στη Metro AG.
  • H Procter & Gamble και η GNX με επιτυχία μετέτρεψαν τα μηνύματα XML σε EDI και αντιστρόφως.
  • Μία "Απλή Παραγγελία Αγοράς" μεταβιβάστηκε από τη Metro AG, στη GNX, και στη συνέχεια στην Transora με τελικό αποδέκτη την Procter & Gamble.
  • H Metro AG και η Procter & Gamble προσάρμοσαν με επιτυχία τα παραπάνω δεδομένα στα "παραδοσιακά" μηχανογραφικά τους συστήματα και αντιστρόφως.

Το δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα, XML Trading Partner, λειτουργεί με τη συμμετοχή της Royal Ahold (αγοραστής) και της Johnson & Johnson (πωλητής). Βασική προτεραιότητα αυτού του προγράμματος είναι η μετάδοση μιας απλής παραγγελίας σε μορφή μηνύματος XML, μέσω του Internet. H παραπάνω παραγγελία αποτελεί το πρώτο μήνυμα σε μορφή XML στα πιλοτικά πρότυπα του Συστήματος EAN•UCC για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα σημαντικότερα επιτεύγματα του προγράμματος (μέχρι σήμερα) είναι τα ακόλουθα:

  • H επικοινωνία μεταξύ των δύο συμμετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποίηθηκε με τη χρήση του πρωτοκόλλου EDI INT AS2.
  • Και οι δύο συμμετέχοντες μπορούν να στέλνουν, να λαμβάνουν και να αναλύουν το "δοκιμαστικό" μήνυμα XML της απλής παραγγελίας.
  • H αφομοίωση των τεχνολογιών EDI και XML κρίθηκε επιτυχής. Συγκεκριμένα, μία παραγγελία δημιουργήθηκε από την Ahold μέσω κλασσικού EDI και τροποποιήθηκε σε μήνυμα XML. Το μήνυμα αυτό, μέσω Internet, στάλθηκε στην Johnson & Johnson, και στη συνέχεια μετετράπη πάλι σε μήνυμα EDI με αποτέλεσμα να "περάσει" επιτυχώς στο σύστημα παραγγελιών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα XML Trading Partner αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2001. Οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC θα ανακοινώσουν τα τελικά αποτελέσματα μετά το τέλος του πιλοτικού προγράμματος.

O κ. Τεντ Οζίνσκι, αντιπρόεδρος του UCC για θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, αναφέρει: "για τη βέλτιστη ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον 21ο αιώνα, απαιτούνται λύσεις προσιτές, λειτουργικές που να στηρίζονται σε ανοικτά και παγκόσμια αποδεκτά πρότυπα. Τα δύο παραπάνω πιλοτικά προγράμματα επιδεικνύουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές που μπορεί να έχει το XML ώστε να συμβάλει στην καθιέρωση και αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC θα συνεχίσουν τη συνεργασία με την κοινότητα των χρηστών με σκοπό να αναπτύξουν ένα κοινά αποδεκτό πρότυπο XML σε παγκόσμιο επίπεδο. H στρατηγική μας βασίζεται στην δημιουργία μιας XML "γέφυρας" που να συνδέεται με τα κλασσικά συστήματα EDI, μειώνοντας ταυτόχρονα τα τεχνολογικά και οικονομικά εμπόδια, με σκοπό την υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από εταιρίες κάθε μεγέθους."

2001
2001 → Δελτίo Τύπου 1 από 5  1 2 3 4 5