Οδηγίες για την Ιχνηλασιμότητα των Ιχθύων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Ο EAN Int'l ανακοίνωσε τη δημοσίευση μιας σειράς οδηγιών για την ιχνηλασιμότητα των ιχθύων και των παραγώγων τους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι οδηγίες αυτές - όπως άλλωστε και οι προηγούμενες για τα προϊόντα κρέατος και τα νωπά - βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ και στοχεύουν στην υψηλότερη δυνατή προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Μέσω της τυποποιημένης σήμανσης των ιχθύων και των παραγώγων τους και της αδιαμφισβήτητης αναγνώρισής τους στα κανάλια διανομής και λιανικής πώλησης, εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πλήρης αποδοχή του Συστήματος EAN•UCC στον τομέα των ιχθύων είναι αποτέλεσμα της ήδη διαδεδομένης χρήσης του στη βιομηχανία τροφίμων και το λιανεμπόριο. Οι προμηθευτές που έχουν υιοθετήσει ήδη το Σύστημα EAN•UCC, έχουν πραγματοποιήσει σημαντική εξοικονόμηση πόρων ως αποτέλεσμα καλύτερου εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης, ενώ ταυτόχρονα έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών τους αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού.
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού σε ότι αφορά την προέλευση και κ' επέκταση την ασφάλεια των τροφίμων, οδήγησαν την ΕΕ στην εκπόνηση αλλά και αναθεώρηση μιας σειράς Οδηγιών και Κανονισμών που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων διατροφής. Εντός του 2005, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, η Γενική Οδηγία Νομοθεσίας Τροφίμων της ΕΕ μέσω της οποίας διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και άντλησης πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας. Σχετικά με τον τομέα των ιχθύων, υπάρχει ήδη σχετικός κανονισμός που αφορά την σήμανση των προϊόντων αυτών και προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές.

Οι Οδηγίες του ΕΑΝ για την Ιχνηλασιμότητα των Ιχθύων είναι αποτέλεσμα των εργασιών του προγράμματος TraceFish που εκπονήθηκε τον περασμένο Μάρτιο με τη χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πλήρη υποστήριξη του ΕΑΝ Int'l. Το πρόγραμμα αυτό έδωσε έμφαση στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, δημιούργησε δε δύο χωριστές ερευνητικές ομάδες με σκοπό τον προσδιορισμό των απαραίτητων πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων - από το αλιευτικό σκάφος ή το ιχθυοτροφείο μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Ο EAN Int'l με τη συνεργασία των χρηστών από τους τομείς αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και λιανεμπορίου, προωθεί ενεργά τη χρήση των Οδηγιών αυτών, ξεκινώντας από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις χώρες-μη μέλη που εξάγουν προς αυτή.

2003
2003 → Δελτίo Τύπου 1 από 3  1 2 3