ΕPCglobal,Inc. Νέα κοινοπραξία EAN Int'l και UCC


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Το ξεκίνημα μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την
υιοθέτηση του EPC (Electronic Product Code)


Ο EAN Int’l και ο UCC, ηγέτες στην παροχή μέσων για διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, ανακοίνωσαν μια νέα κοινοπραξία. Την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού EPCglobal Inc., με σκοπό την προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο, του EPC Network. Το σύστημα αυτό βασίζεται στις τεχνολογίες RFID και Internet, θα παρέχει δε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε οποιοδήποτε τομέα, πραγματικό χρόνο και οπουδήποτε στον κόσμο.

Το EPC Network, είναι αποτέλεσμα μιας ακαδημαϊκής έρευνας και αναπτύχθηκε στο AutoID Center, με έδρα το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) και εργαστήρια σε πέντε κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης που ονομάζεται EPC (Electronic Product Code). Ο κωδικός αυτός (EPC), μέσω της τεχνολογίας RFID, επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών και τη διασύνδεσή τους στη συνέχεια σε ένα ανοικτό δίκτυο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους και αναγνωρίσιμες σε πραγματικό χρόνο.

Η χρήση του EPC Network αναμένεται να αποδώσει μεγάλα οφέλη στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν τις διαδικασίες κατασκευής και διανομής των προϊόντων τους επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερη ιχνηλασιμότητα των παλετών, των κιβωτίων και κάθε μεμονωμένου αντικειμένου μέσα σε ένα ολόκληρο δίκτυο διανομής, τον χώρο μιας αποθήκης ή ενός καταστήματος.

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη του EAN Int’l και του UCC, το EPC Network αποτελεί ένα ιστορικό βήμα στην εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο νέος οργανισμός EPCglobal Inc., με τη διαρκή υποστήριξη των μεγαλύτερων και πιο γνωστών εταιριών του κόσμου θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ανοιχτών παγκόσμιων προτύπων με κεντρικό άξονα τον χρήστη. Άλλωστε η μέχρι σήμερα αποδεδειγμένη επιτυχία των δύο Οργανισμών αποτελεί την εγγύηση.

2003
2003 → Δελτίo Τύπου 2 από 3  1 2 3