Ο EAN Int'l και ο UCC Εκδίδουν Διεθνή Πρότυπα Ανταλλαγής Επιχειρηματικών Μηνυμάτων για CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ B2B ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο EAN Int'l και ο UCC, σε συνεργασία με τον VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards Association) ανακοίνωσαν την έκδοση ανοιχτών διεθνών προτύπων που αναφέρονται στην ανταλλαγή επιχειρηματικών μηνυμάτων για CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). Τα πρότυπα αυτά υποστηρίζονται από το GCI και σκοπεύουν στην επίσπευση της υιοθέτησης του CPFR σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες εταιρίες και βιομηχανίες να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διαδικασία για να μειώσουν τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές.

Η πρωτοβουλία του EAN•UCC παρέχει ένα πλήρες σύνολο προτυποποιημένων επιχειρηματικών μηνυμάτων για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εμπορικών εταίρων βασιζόμενων στα 9 στάδια του CPFR. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται στη "γλώσσα" XML, η οποία τείνει να παγιωθεί ως η μοναδική επιλογή επικοινωνίας μέσω του Internet και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Εκτός από την καλύτερη ανταλλαγή των ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών δεδομένων, τα πρότυπα αυτά παρέχουν ευελιξία όσον αφορά στην ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων και λειτουργιών κατάλληλων για συγκεκριμένες εμπορικές σχέσεις.

Με τη δημοσίευση των πρώτων VICS CPFR guidelines το 1998, αυτή η επαναστατική επιχειρηματική "φιλοσοφία" κέρδισε το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και την αποδοχή ώς "βέλτιστη" πρακτική στο παγκόσμιο εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί μοντέλα πρόβλεψης και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σημείων πώλησης ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ιδεατό περιβάλλον συνεργασίας στο οποίο οι εμπορικοί εταίροι εργάζονται από κοινού προκειμένου να επιτύχουν βελτιωμένες αποδόσεις όσον αφορά στα αποθέματα, το customer service και τη μείωση κόστους.

Τα πρότυπα επιχειρηματικών μηνυμάτων EAN•UCC παρέχουν μια ανοιχτή, και τεχνολογικά ουδέτερη πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις προκειμένου να υιοθετήσουν το CPFR σε παγκόσμια κλίμακα και συγχρόνως συμπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα και εργαλεία του συστήματος EAN•UCC, που χρησιμοποιούνται από πάνω από 900.000 επιχειρήσεις σε 130 χώρες του κόσμου.

2002
2002 → Δελτίo Τύπου 3 από 4  1 2 3 4