Ο UCC και EAN Int’l αναφέρουν σημαντική πρόοδο στο πρόγραμμα GTAG


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Έξι κατασκευαστές** σε κοινή προσέγγιση αναζήτησης παγκόσμιων RFID προτύπων για εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
--------------------------------------------------------------------------------------
O EAN Int’l και ο UCC, ηγέτες στην παροχή μέσων για την διευκόλυνση αποτελεσματικών διεθνών συναλλαγών, ανακοίνωσαν μία σημαντική εξέλιξη στο πρόγραμμα GTAG (Global Tag) που συμμετέχουν από κοινού.

Σε συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες τον περασμένο Ιανουάριο, μεταξύ εκπροσώπων των κατασκευαστών εξοπλισμού RFID και της ομάδας εργασίας του προγράμματος GTAG, αποφασίσθηκε να συνδυαστούν οι επι μέρους υποβληθείσες προτάσεις του GTAG και διαφόρων κατασκευαστών προς την ISO JTC1 SC31 WG4 (μία διεθνής ομάδα προτύπων RFID), ώστε να υπάρξει μια κοινή τεχνική προσέγγιση.

O Chris Hook, επικεφαλής του προγράμματος GTAG για τον UCC, αναφέρει: «H ευθυγράμμιση με τους κατασκευαστές αυτούς είναι μείζονος σημασίας και θα συμβάλει σημαντικά στην ουσιαστικότερη υποστήριξη του GTAG. O EAN Int’l και ο UCC θα συνεχίσουν την στενή τους συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση των στόχων του GTAG που είναι η δημιουργία μιας τυποποιημένης λύσης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας».

O Dennis Epley, Αντιπρόεδρος του UCC τονίζει: "Το RFID αποτελεί μία σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα των συστημάτων ανάκτησης δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σύστημα αυτό, βασίζεται ελάχιστα στην ανθρώπινη παρέμβαση, παρέχει την δυνατότητα αισθητής βελτίωσης της ταχύτητας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαιρία δημιουργίας νέων τρόπων αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. O EAN Int’l και ο UCC έχουν δεσμευτεί να βρουν μεθόδους εκμετάλλευσης αυτών των δυνατοτήτων που θα συμπληρώσουν τα ήδη υπάρχοντα «εργαλεία» του Συστήματος EAN•UCC. H πρόσφατη ευθυγράμμιση με τους κατασκευαστές είναι ένας σημαντικός σταθμός στο πρόγραμμα GTAG".

O Henri Barthel, Γενικός Δ/ντής Εμπορικής Ανάπτυξης του EAN Int’l δηλώνει: "H έλλειψη ανοιχτών προτύπων RFID είναι φραγμός στην εφαρμογή της τεχνολογίας σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα οι εταιρίες είναι πρόθυμες να κάνουν χρήση μη τυποποιημένων συστημάτων RFID, αλλά το φάσμα εφαρμογών είναι περιορισμένο. Το GTAG θα δημιουργήσει ένα πρότυπο-πλαίσιο λειτουργίας για τα συστήματα RFID που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των χρηστών, θα είναι συμβατό με τα αντίστοιχα πρότυπα ISO και θα λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα δεδομένα στους τομείς που από κοινού υπηρετούμε.
H κοινή αυτή προσέγγιση θα προσφέρει μία τυποποιημένη δομή για να ενθαρρύνει και άλλους επιχειρηματίες να επεκτείνουν την λειτουργία των συστημάτων τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παγκόσμια διαλειτουργικότητα."

O κ. Hook προσθέτει: "Συγκρίνω αυτή την πρωτοβουλία με τα πρότυπα του ασύρματου LAN υπό IEEE 802.11, όπου διαπιστώσαμε μεγάλη βελτίωση στην αποδοτικότητα, υψηλότερους ρυθμούς ανάκτησης/μετάδοσης δεδομένων και τώρα πλέον λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες, μέσα σε ένα τυποποιημένο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για μεγάλους "παίκτες" να προωθηθούν και να παγιωθούν ανταγωνιστικά. H εμπειρία αυτή αξίζει να μελετηθεί ως παράδειγμα στην βιομηχανία RFID".

*ετικέτα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων
**BiStar, INTERMEC, Philips SemiConductors, Rafsec, TagSys , Texas Instruments

2002
2002 → Δελτίo Τύπου 1 από 4  1 2 3 4