Η GS1 Ελλάς ξεκαθαρίζει το τοπίο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :Η GS1 Ελλάς αποκτά τον διακριτικό τίτλο
“520 Barcode Hellas” βαδίζοντας σταθερά στο μέλλον

Η εταιρεία GS1 Ελλάς, ο μοναδικός δημιουργός και εκδότης των κωδικών barcode με το πρόθεμα 520, εγκαινιάζει νέο διακριτικό τίτλο “520 Barcode Hellas”, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της ευρύτερης αγοράς. Με το νέο διακριτικό τίτλο, η εταιρεία ξεκαθαρίζει απόλυτα το τοπίο και την όποια σύγχυση έχει προκληθεί το διάστημα των τελευταίων ετών από αμφίβολες ανταγωνιστικές ενέργειες.

Η GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas, είναι ο μόνος δημιουργός με αυθεντικό δικαίωμα για τους κωδικούς barcode με το πρόθεμα 520 και καμία άλλη εταιρεία, οργανισμός ή σωματείο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν μπορεί να εκδίδει τους εν λόγω κωδικούς, παρέχοντας ταυτόχρονα «εγγύηση» της μοναδικότητάς τους. Το ισχυρό πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει περισσότερες από 4.800 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, όπως είναι οι Coca-Cola 3Ε, Vodafone, WIND, Cosmote, Κorres, Bayer Ελλάς, ΑΓΝΟ, ∆ωδώνη, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Καρέλια Α.Ε., κ.α. και φορείς του ελληνικού δημοσίου, όπως ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΟΠΑ∆, ΟΤΕ κ.α. που παράγουν, διακινούν, εισάγουν ή εξάγουν δεκάδες χιλιάδες ελληνικά προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον, τα τελευταία δύο έτη, περισσότερες από 1.000 νέες επιχειρήσεις εμπιστεύτηκαν τη GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas, ενισχύοντας το ήδη υπάρχον πελατολόγιο.

Η κα Ευανθία ∆ήμου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύμβουλος της GS1 Ελλάς Α.Ε. - “520 Barcode Hellas” δήλωσε σχετικά:

«Πρώτοι εμείς, ως ΕΛΚΕΣΗΠ, εισάγαμε τα barcode στην ελληνική αγορά και εδώ και 27 συναπτά έτη, βρισκόμαστε αδιάκοπα δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις που σκέφτονται παγκόσμια. Από την ίδρυση της εταιρείας μας το 1985 έως και σήμερα, συνεχίζουμε απρόσκοπτα να στηρίζουμε και να προωθούμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, το λιανεμπόριο και τις εξαγωγές, έχοντας εκδώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των barcode των ελληνικών προϊόντων, που διακινούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά».

Παράλληλα, η GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas διαρκώς εμπλουτίζει και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μάχη ενδυνάμωσης του λιανεμπορίου και των εξαγωγών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της ∆ιεθνούς Βάσης Κωδικών Barcode των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων, για την προβολή τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.520barcodehellas.com, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου κωδικού barcode με πρόθεμα 520, γρήγορα και απλά, κατοχυρώνοντας τη μοναδικότητα των κωδικών σας.

Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas πολλαπλασιάζει την προσπάθεια και συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας υψηλή τεχνογνωσία και πλήρη υποστήριξη.

Σχετικά με την GS1 ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – “520 Barcode Hellas”
Η GS1 Ελλάς - “520 Barcode Hellas”, ιδρύθηκε το 1985 και έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνών προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και συνολικά. Είναι ο μοναδικός δημιουργός και εκδότης των κωδικών αριθμών barcode με πρόθεμα 520 για λογαριασμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρέχει καινοτόμα προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως συνεχή εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή των barcode και των διεθνών προτύπων σήμανσης. Οι δραστηριότητες της GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas στηρίζουν και προωθούν την ελληνική επιχειρηματικότητα, το λιανεμπόριο και τις εξαγωγές, ενώ η εταιρεία έχει εκδώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των barcode των ελληνικών προϊόντων που διακινούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το δελτίο τύπου.


2012
2012 → Δελτίo Τύπου 2 από 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12